โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท จีวายเอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องซักผ้า อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20130036525625

ชื่อโรงงาน: บริษัท จีวายเอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จีวายเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 135560019258

ทะเบียนเดิม: จ3-64(13)-9/62ปท

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องซักผ้า

สถานที่ตี้ง: 9/105 5 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 6413

เงินทุน: 16200000 บาท

คนงาน: 22 คน

แรงม้า: 158.1 แรงม้า

TSIC: 25922

วันที่ใบอนุญาต: 11 ก.พ. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 1200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท