โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท จิ่งเม่า บ็อกซ์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกล่องกระดาษ อยู่ที่ เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-39-1/61ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท จิ่งเม่า บ็อกซ์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จิ่งเม่า บ็อกซ์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0245539001158

ประกอบกิจการ: ผลิตกล่องกระดาษ

สถานที่ตี้ง: 146 10 บายพาสชลบุรี บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03900

เงินทุน: 9000000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 90.63 แรงม้า

TSIC: 17020

วันที่ใบอนุญาต: 29 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท