โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท จิรเดชา จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เครื่องใช้ เครื่องเรือน ภาชนะบรรจุ อยู่ที่ เมืองฉะเชิงเทรา  ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-53(1)-31/57ฉช

ชื่อโรงงาน: บริษัท จิรเดชา จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จิรเดชา จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105547128600

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เครื่องใช้ เครื่องเรือน ภาชนะบรรจุ

สถานที่ตี้ง: 19/2/2 1 สุวินทวงศ์ คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์: 038-593519-22

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 100120000 บาท

คนงาน: 166 คน

แรงม้า: 2499 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 12 มิ.ย 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 120000 บาท

มูลค่าอาคาร: 63000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 22000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 15000000 บาท