โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท จินสือเทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740006025628

ชื่อโรงงาน: บริษัท จินสือเทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จินสือเทรดดิ้ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 3740100304182

ทะเบียนเดิม: จ3-53(9)-2/62สค

ประกอบกิจการ: บดย่อยพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 3/53 6 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05309

เงินทุน: 20000000 บาท

คนงาน: 20 คน

แรงม้า: 180 แรงม้า

TSIC: 22299

วันที่ใบอนุญาต: 9 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 12 ก.พ. 2562

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 15000000 บาท