โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท ค็อกพิทหมวยออโต้ไทร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20220281725622

ชื่อโรงงาน: บริษัท ค็อกพิทหมวยออโต้ไทร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ค็อกพิทหมวยออโต้ไทร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0105536092641

ทะเบียนเดิม: จ3-95(1)-144/62จบ

ประกอบกิจการ: ซ่อมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 25/9 – – พระยาตรัง วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 19840000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 92 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 30 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 840000 บาท

มูลค่าอาคาร: 12000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท