โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(4)-1/59ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0145551000205

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ

สถานที่ตี้ง: 119 1 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 20170

โทรศัพท์: 038-111028

โรงงานประเภท: 05804

เงินทุน: 38000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 77.77 แรงม้า

TSIC: 23991

วันที่ใบอนุญาต: 14 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ: 17 ก.พ. 2559

มูลค่าที่ดิน: 9000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 12000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 15000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท