โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตยางแผ่นผสมจากยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ อยู่ที่ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-52(2)-3/61ฉช

ชื่อโรงงาน: บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ชบ.026813

ประกอบกิจการ: ผลิตยางแผ่นผสมจากยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ

สถานที่ตี้ง: 105/52 3 บางนา-ตราด ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05202

เงินทุน: 11041000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 391 แรงม้า

TSIC: 22191

วันที่ใบอนุญาต: 22 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 11041000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท