โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท การ์ดแล็บ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง (Emission) แพร่ (Transmission) รับ (Reception) สัญญาณสำหรับระบบใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และระบบไร้สาย (Wireless) อยู่ที่ เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20200026925620

ชื่อโรงงาน: บริษัท การ์ดแล็บ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท การ์ดแล็บ (ไทยแลนด์) จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: 0205560006872

ทะเบียนเดิม: จ3-72-2/62ชบ

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง (Emission) แพร่ (Transmission) รับ (Reception) สัญญาณสำหรับระบบใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และระบบไร้สาย (Wireless)

สถานที่ตี้ง: 200/9 2 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 038-195193

อีเมล:

โรงงานประเภท: 07200

เงินทุน: 19330000 บาท

คนงาน: 14 คน

แรงม้า: 157.5 แรงม้า

TSIC: 26402

วันที่ใบอนุญาต: 29 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 30000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 14300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท