โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท กอบโชคธุรกิจทราย จำกัด

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 5044,5045 อยู่ที่ ชลบุรี 20140

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-30/55ชบ

ชื่อโรงงาน: บริษัท กอบโชคธุรกิจทราย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กอบโชคธุรกิจทราย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์: ขุดดิน ร่อน คัดทราย

ประกอบกิจการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 5044,5045

สถานที่ตี้ง: 1 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี 20140

โทรศัพท์: 00302

โรงงานประเภท: 10500000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 275 คน

แรงม้า: 14102 แรงม้า

TSIC: 21 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 7500000

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท