โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บริษัท กรุงเทพ ออโตโมบิล จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-4/59สป

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรุงเทพ ออโตโมบิล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรุงเทพ ออโตโมบิล จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 999 1 บางนา-ตราด ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 20000000 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 53 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 11 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท