โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

บจก.เจริญทรัพย์ พาเลท

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 734เลขที่ดิน45 อยู่ที่ ระยอง 21180

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-36(1)-36/55รย

ชื่อโรงงาน: บจก.เจริญทรัพย์ พาเลท

ผู้ประกอบการ: บจก.เจริญทรัพย์ พาเลท

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตไม้พาเลทและภาชนะบรรจุจากไม้ยางพาราแปรรูป

ประกอบกิจการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 734เลขที่ดิน45

สถานที่ตี้ง: 6 8 สาย13 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 21180 089-9224893

โทรศัพท์: 03601

โรงงานประเภท: 13000000

เงินทุน: 35 บาท

คนงาน: 180 คน

แรงม้า: 20291 แรงม้า

TSIC: 1 ส.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 7000000

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท