โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสุวิช คทพยัคฆ์

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ร่อนคัดแยกทรายและล้างทราย อยู่ที่ ด่านขุนทด นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-136/61นม

ชื่อโรงงาน: นายสุวิช คทพยัคฆ์

ผู้ประกอบการ: นายสุวิช คทพยัคฆ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดิน ทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ร่อนคัดแยกทรายและล้างทราย

สถานที่ตี้ง: 24 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 3500000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 350 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 20 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท