โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายสุกิจ เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ทำถุงพลาสติก ทำเม็ดพลาสติก และบดเศษพลาสติก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(1)-1/57สป

ชื่อโรงงาน: นายสุกิจ เตชรัตนะโชค

ผู้ประกอบการ: นายสุกิจ เตชรัตนะโชค

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ทำถุงพลาสติก ทำเม็ดพลาสติก และบดเศษพลาสติก

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่107855 19 ธนสิทธิ์ เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05301

เงินทุน: 7000000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 252 แรงม้า

TSIC: 22210

วันที่ใบอนุญาต: 20 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท