โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ประกอบกิจการ ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-5/59อย

ชื่อโรงงาน: นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ผู้ประกอบการ: นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่8506,8505,7756,7755 6 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 18000000 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 286 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 4 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 13000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท