โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายวงศ์ษา จันทร์ไชยแก้ว

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ บางขัน นครศรีธรรมราช

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20800019625622

ชื่อโรงงาน: นายวงศ์ษา จันทร์ไชยแก้ว

ผู้ประกอบการ: นายวงศ์ษา จันทร์ไชยแก้ว

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-3(2)-15/62นศ

ประกอบกิจการ: ขุดตักดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 2700 เลขที่ดิน 41 6 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 80360

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 3700000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 185 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 23 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 15 ก.พ. 2562

มูลค่าที่ดิน: 2200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000 บาท