โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายปัญญา แก้วมณี

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-136/56นศ

ชื่อโรงงาน: นายปัญญา แก้วมณี

ผู้ประกอบการ: นายปัญญา แก้วมณี

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดิน น.ส.4จ. เลขที่ 4573 เลขที่ดิน 1 4 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 4250000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 455 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 1 พฤษภาคม 2556

เริ่มดำเนินการ: 20 พฤษภาคม 2556

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 250000 บาท