โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายน้อย ศิริจำเริญ

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-55/61พร

ชื่อโรงงาน: นายน้อย ศิริจำเริญ

ผู้ประกอบการ: นายน้อย ศิริจำเริญ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้

สถานที่ตี้ง: 10/1 6 เวียงทอง สูงเม่น แพร่ 54000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 620000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 18.73 แรงม้า

TSIC: 31001

วันที่ใบอนุญาต: 30 เม.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 50000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000 บาท