โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายทวี คำหาญ

ประกอบกิจการ กลึง ปั๊ม เชื่อมโลหะทั่วไป ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-2/60สค

ชื่อโรงงาน: นายทวี คำหาญ

ผู้ประกอบการ: นายทวี คำหาญ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: กลึง ปั๊ม เชื่อมโลหะทั่วไป ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 11310,21705,67727 (บางส่วน) 3 เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06413

เงินทุน: 13000000 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 98.43 แรงม้า

TSIC: 25922

วันที่ใบอนุญาต: 19 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท