โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายฉัตรชัย ปิยะธาราธิเบศร์

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ สมุทรสาคร 74110

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-337/55สค

ชื่อโรงงาน: นายฉัตรชัย ปิยะธาราธิเบศร์

ผู้ประกอบการ: นายฉัตรชัย ปิยะธาราธิเบศร์

ทะเบียนพาณิชย์: โรงงานประกอบและผลิตเครื่องจักร เช่น เครื่องผสมปรุงรส, กระทะทอด และเครื่องจักรชนิดอื่น ๆ

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 6 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 08-9669-2622

โทรศัพท์: 06413

โรงงานประเภท: 10000000

เงินทุน: 7 บาท

คนงาน: 65 คน

แรงม้า: 28920 แรงม้า

TSIC: 5 ต.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท