โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นายจงรักษ์ ไชยโย

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ที่ นบพิตำ  นครศรีธรรมราช

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-7/58นศ

ชื่อโรงงาน: นายจงรักษ์ ไชยโย

ผู้ประกอบการ: นายจงรักษ์ ไชยโย

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง

สถานที่ตี้ง: ที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 503 เลขที่ดิน 17 9 นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 5080000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 495 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 6-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1950000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3030000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท