โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางอุไร บุตรหวาน

ประกอบกิจการ อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13250

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-3(4)-51/55อย

ชื่อโรงงาน: นางอุไร บุตรหวาน

ผู้ประกอบการ: นางอุไร บุตรหวาน

ทะเบียนพาณิชย์: ดูดทรายและขุดตักดินหรือทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 2 บางบาล-ผักไห่ วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

โทรศัพท์: 00304

โรงงานประเภท: 13000000

เงินทุน: 8 บาท

คนงาน: 990 คน

แรงม้า: 14102 แรงม้า

TSIC: 2 ต.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 9000000

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท