โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางอาทิตยา นนทิวรรธก

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากหิน ไม้ กระเบื้อง อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-4/61สค

ชื่อโรงงาน: นางอาทิตยา นนทิวรรธก

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากหิน ไม้ กระเบื้อง

สถานที่ตี้ง: 149/356 13 เพชรเกษม 95 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 6900000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 93.4 แรงม้า

TSIC: 31001

วันที่ใบอนุญาต: 18 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 900000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท