โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางหนูเเแอบ นิคะ

ประกอบกิจการ ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ ย่านตาขาว ตรัง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-3(4)-78/61ตง

ชื่อโรงงาน: นางหนูเเแอบ นิคะ

ผู้ประกอบการ: นางหนูเเอบ นิคะ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดิน 16123 5 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 92140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00304

เงินทุน: 7000000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 450 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 30 ต.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท