โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสุภานีย์ พุฒซ้อน

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ เมืองชุมพร ชุมพร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-348/56ชพ

ชื่อโรงงาน: นางสุภานีย์ พุฒซ้อน

ผู้ประกอบการ: นางสุภานีย์ พุฒซ้อน

ทะเบียนพาณิชย์: 0

ประกอบกิจการ: ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: 0 7 0 0 หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 86000

โทรศัพท์: 08 1787 9603

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 6640000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 370 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 2 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3600000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 40000 บาท