โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-37-9/58

ชื่อโรงงาน: นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ผู้ประกอบการ: นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือนจากไม้

สถานที่ตี้ง: 28 โชติวัฒน์ 2 ประชาชื่น บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 8200000 บาท

คนงาน: 23 คน

แรงม้า: 23.02 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 20-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 4000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท