โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวลีลาวัลคุ์ ศิริชนะสกุล

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เทพา สงขลา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-14/59สข

ชื่อโรงงาน: นางสาวลีลาวัลคุ์ ศิริชนะสกุล

ผู้ประกอบการ: นางสาวลีลาวัลคุ์ ศิริชนะสกุล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 41593 และ 41594 6 วังใหญ่ เทพา สงขลา 90150

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 6000000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 495 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 18 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท