โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์

ประกอบกิจการ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช อยู่ที่ บางเลน  นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-43(1)-1/58นฐ

ชื่อโรงงาน: นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์

ผู้ประกอบการ: นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช

สถานที่ตี้ง: 13 บางเลน-ลาดหลุมแก้ว บางเลน บางเลน นครปฐม 73130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 04301

เงินทุน: 31000000 บาท

คนงาน: 80 คน

แรงม้า: 201 แรงม้า

TSIC: 20121

วันที่ใบอนุญาต: 7-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 15000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท