โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางศศินภัส ทองใส

ประกอบกิจการ ขุดตักดินลูกรัง เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-283/55นศ

ชื่อโรงงาน: นางศศินภัส ทองใส

ผู้ประกอบการ: นางศศินภัส ทองใส

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดินลูกรัง เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

สถานที่ตี้ง: น.ส.3ก. เลขที่ 2989 เลขที่ดิน 354 5 – – ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 1500000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 135 แรงม้า

TSIC: 14102

วันที่ใบอนุญาต: 12 ธ.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000 บาท