โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางวิไลพร เที่ยวแสวง

ประกอบกิจการ ผลิตอิฐดินเผา อยู่ที่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-56-12/56นศ

ชื่อโรงงาน: นางวิไลพร เที่ยวแสวง

ผู้ประกอบการ: นางวิไลพร เที่ยวแสวง

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตอิฐดินเผา

สถานที่ตี้ง: น.ส.4จ. เลขที่ 78588 เลขที่ดิน 24 6 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05600

เงินทุน: 3700000 บาท

คนงาน: 9 คน

แรงม้า: 186 แรงม้า

TSIC: 23921

วันที่ใบอนุญาต: 28 พฤษภาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 200000 บาท