โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางรวีรัตน์ เกียรติวรางค์กุล

ประกอบกิจการ กลึง เชื่อม ไส โลหะทุกชนิด ทำแม่พิมพ์ เป่าและฉีดพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-8/61สค

ชื่อโรงงาน: นางรวีรัตน์ เกียรติวรางค์กุล

ผู้ประกอบการ: นางรวีรัตน์ เกียรติวรางค์กูล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: กลึง เชื่อม ไส โลหะทุกชนิด ทำแม่พิมพ์ เป่าและฉีดพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 5 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 06413 บาท

คนงาน: 2500000 คน

แรงม้า: 15 แรงม้า

TSIC: 135

วันที่ใบอนุญาต: 25922

เริ่มดำเนินการ: 1 ก.พ. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท