โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางกิ้มย่อง ศรีพักตร์

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ท่าแซะ ชุมพร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-2/57ชพ

ชื่อโรงงาน: นางกิ้มย่อง ศรีพักตร์

ผู้ประกอบการ: นางกิ้มย่อง ศรีพักตร์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: 2 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 86190

โทรศัพท์: 08 1787 9603

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 4550000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 370 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 2 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท