โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-2/59สค

ชื่อโรงงาน: นางกันยา สุจิวโรดม

ผู้ประกอบการ: นางกันยา สุจิวโรดม

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก

สถานที่ตี้ง: 61/5 8 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06413

เงินทุน: 23000000 บาท

คนงาน: 50 คน

แรงม้า: 480 แรงม้า

TSIC: 28221

วันที่ใบอนุญาต: 6 ม.ค. 2559

เริ่มดำเนินการ: 1 ก.พ. 2559

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท