โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ธีระเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-5/60พร

ชื่อโรงงาน: ธีระเฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นายธีระศักดิ์ สัทธรรมนุวงศ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 21858 5 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 160000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 13 แรงม้า

TSIC: 31001

วันที่ใบอนุญาต: 6 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 50000 บาท