โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ท่าทรายทรัพย์ทรายทอง

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ อุตรดิตถ์ 53120

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(4)-47/55อต

ชื่อโรงงาน: ท่าทรายทรัพย์ทรายทอง

ผู้ประกอบการ: นายธานินทร์ หอมเพียร

ทะเบียนพาณิชย์: ดูดทราย

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 5 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์: 00304

โรงงานประเภท: 3350000

เงินทุน: 4 บาท

คนงาน: 480 คน

แรงม้า: 14102 แรงม้า

TSIC: 20 ก.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 50000

มูลค่าที่ดิน: 100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท