โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ต.พิชิตชัยคอนกรีต

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-241/56อด

ชื่อโรงงาน: ต.พิชิตชัยคอนกรีต

ผู้ประกอบการ: บริษัท ต.พิชิตชัย จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: 349 2 – – หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 13400000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 89.05 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 14 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท