โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ต้นเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-37-158/61พร

ชื่อโรงงาน: ต้นเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

ผู้ประกอบการ: นางอัญชรีญา คลทรงแสน

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้

สถานที่ตี้ง: 159 2 สบสาย สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 642500 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 47.78 แรงม้า

TSIC: 31001

วันที่ใบอนุญาต: 24 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 350000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 152500 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 140000 บาท