โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ชอบศิลป์

ประกอบกิจการ 237/5 อยู่ที่ ตราด 23000

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-87(5)-1/55ตร

ชื่อโรงงาน: ชอบศิลป์

ผู้ประกอบการ: นายมนตรี กิมสร้อย

ทะเบียนพาณิชย์: ทำป้ายโฆษณาทุกชนิด มีการตัด เจาะ เชื่อม เจีย เหล็ก ประกอบป้าย มีการพ่นสี ทาสี ประกอบการทำป้ายบางชนิด

ประกอบกิจการ: 237/5

สถานที่ตี้ง: 5 – ตราด-แหลมงอบ หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 23000 0868244474

โทรศัพท์: 08705

โรงงานประเภท: 0

เงินทุน: 4 บาท

คนงาน: 7.37 คน

แรงม้า: 36990 แรงม้า

TSIC: 21 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 21 มี.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท