โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

จำลองชัย 2006

ประกอบกิจการ บรรจุก๊าซออกซิเจน อยู่ที่ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-91(2)-4/57มค

ชื่อโรงงาน: จำลองชัย 2006

ผู้ประกอบการ: นายทรัพย์ ปะกังลำภู

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: บรรจุก๊าซออกซิเจน

สถานที่ตี้ง: 351 16 – ประทาย-ยโสธร ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โทรศัพท์: 088-3738975

โรงงานประเภท: 09102

เงินทุน: 39000000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 10 แรงม้า

TSIC: 25122

วันที่ใบอนุญาต: 31 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท