โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

กวิตาสิ่งประดิษฐ์

ประกอบกิจการ 61 อยู่ที่ บุรีรัมย์ 31120

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(2)-187/55บร

ชื่อโรงงาน: กวิตาสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง ไส ซอย แปรรูปไม้ และทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้

ประกอบกิจการ: 61

สถานที่ตี้ง: 2 บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 089-9444867

โทรศัพท์: 03402

โรงงานประเภท: 350000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 26.38 คน

แรงม้า: 20220 แรงม้า

TSIC: 19 ต.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 100000

มูลค่าที่ดิน: 100000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท