รายชื่อโรงงาน ปี 2555

เอกการช่าง

ประกอบกิจการ 45/16 อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

มงคลพืชไร่

ประกอบกิจการ 161 อยู่ที่ เชียงราย 57130 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงอิฐนาตยา

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13250 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ร้านลัดดา

ประกอบกิจการ 266 อยู่ที่ ชัยภูมิ 36160 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางเล็ก อุดมนพวงศ์

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 554 อยู่ที่ ราชบุรี 70140 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเอื้อนทองหนัก

ประกอบกิจการ ห้องเย็น อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรีนไอโซพรีน จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำยางผสมสารเคมีเพื่อจำหน่ายให้โรงงาน อยู่ที่ จะนะ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวพรพรรณ ชัยวิเศษ

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 8811 เล่ม 89 หน้า 11 อยู่ที่ พังงา 82120 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 11422 อยู่ที่ ขอนแก่น 40160 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายกอเหลก อะหลี

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ จะนะ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

นายพีระวัฒน์ ศรีพิทักษ์

ประกอบกิจการ ผลิต และประกอบ แบตเตอรี่ ใช้สำหรับ โซล่าเซล เรือ รถยนต์ อยู่ที่ บางบ่อ สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัทโชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด และเป่าขวดพลาสติก อยู่ที่ สัตหีบ ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป เช่น โพรไพลีน โกลคอล อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยัมมิกซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสำเร็จรูป อยู่ที่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ร้านคุณข้าวหอม

ประกอบกิจการ การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่ เมืองชัยนาท ชัยนาท (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอเซีย แอโร่ ออโต้แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและบรรจุเครื่องสำอาง เช่น สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศ ฯลฯ อยู่ที่ ลำลูกกา ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด สาขาพิมาย

ประกอบกิจการ สีข้าวโพด,ทำมันเส้น อยู่ที่ พิมาย นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรีนเวิล์ด อโกร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ฮ่องเต้พืชผล

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ น้ำขุ่น อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เอมอรกรุ๊ป

ประกอบกิจการ อบเมล็ดพืช อยู่ที่ ลี้ ลำพูน (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

บริษัท เอส.ที.ซี. ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค จำกัด

ประกอบกิจการ การเพาะเชื้อเห็ด อยู่ที่ แกลง ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่นโลหะแผ่นรัดลอน แป-ระแนง เป็นต้น อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุพรชัย จำกัด

ประกอบกิจการ เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยตะกรันเหล็ก อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น อยู่ที่ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลานมันสงวน

ประกอบกิจการ การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกิ้มย่อง ศรีพักตร์

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ท่าแซะ ชุมพร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมกก้า หาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 3 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ จะนะ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

จำลองชัย 2006

ประกอบกิจการ บรรจุก๊าซออกซิเจน อยู่ที่ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์

ประกอบกิจการ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช อยู่ที่ บางเลน ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรีนสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลเกษตรกรรม โดยการ บด ป่น หรือการย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช และ เศษไม้ขี้เลื่อย เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง อยู่ที่  ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ดาวสว่างฟาร์ม

ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่ อยู่ที่ เมืองหนองคาย  หนองคาย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายจงรักษ์ ไชยโย

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ที่ นบพิตำ  นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเกริตกฤต พลายพล

ประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองระนอง  ระนอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โกโฮมค้าไม้วาปี

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วาปีปทุม  มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

นางสาวลีลาวัลคุ์ ศิริชนะสกุล

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เทพา สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยก, รถเครน อยู่ที่ พุทธมณฑล นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกำไล เพลงปาน

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดินลูกรัง อยู่ที่ พนมทวน กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แวนเนท อิเลคทรอนิค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตประกอบดัดแปลงหรือซ่อมแซมโทรทัศน์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โปรซิงค์ อินเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ประกอบกิจการ ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของโลหะ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิก ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตผลการเกษตรกรรมว่าด้วยการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น ทะลายปาล์ม เหง้ามัน กำลังการผลิต 330000 ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ บรรจุสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร และอื่นๆ อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ วังสะพุง เลย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเสถียร ดวงชื่น

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ แม่แตง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ธีระเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เจ.เจ.สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุจากโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และรับจ้างกลึง เชื่อม ไส อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำสายกระเป๋า และสายรัดปากถุงจากพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท ทวีสุข แฟคตอรี่ จำกัด

ประกอบกิจการ ฉีดเม็ดพลาสติก และผลิตเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลล์ จำกัด สาขาพัทยา

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมแซมรถยนต์ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงงานขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ละแม ชุมพร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทอมโบว์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสมพิศ วังคำ

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เช่น ลูกหมากปีกนก ยางรองแท่นเครื่อง ยางรองเบ้าโช๊ค ยางรองกันกระแทก ลูกยางกันโคลง ลูกยางหูแหนบ อยู่ที่ เมืองสมุทรสา ...
รายละเอียด ...

บริษัท สมถวิล วิลเลจ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำคอนกรีตผสมสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่ หนองใหญ่ ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สดใส บางปู พลาสติก จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองระยอง ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เก้าเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ และวงกบ ประตู หน้าต่าง อยู่ที่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

บริษัท ไฮ-คลาส ออโต้ จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ หรือส่วนประกอบรถยนต์ อยู่ที่ เมืองชลบุรี ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสายันต์ นาดี

ประกอบกิจการ บดพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

อู่ช่างแขก

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์ อยู่ที่ สวรรคโลก สุโขทัย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายชานนท์ เพ็ชรโตรม

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน อยู่ที่ พระแสง สุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดี เฟอร์นิเจอร์ น็อคดาวน์

ประกอบกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้บอร์ด เช่น โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน ตู้โชว์ อยู่ที่ บางระกำ พิษณุโลก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พี แอล ซี คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ทำคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองแพร่ แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เฮิร์บไทยจง 168 จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตยาหม่องและน้ำมันนวด อยู่ที่ ปากช่อง นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สไมล์ บีฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดแต่งเนื้อโคขุน อยู่ที่ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไฮ-เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล (2011) จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป , ผลิตเสื้อไหมพรม อยู่ที่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำหอมและหัวน้ำหอม อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...