รายชื่อโรงงาน ปี 2555

บริษัท ซื่อหยานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ 148/8 อยู่ที่ ชลบุรี 20150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โคเออิ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ 999/98 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10540 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

แสงอัมพร

ประกอบกิจการ 333 อยู่ที่ เพชรบูรณ์ 67240 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสำเริง รักไทย

ประกอบกิจการ 238/2 อยู่ที่ ลพบุรี 15120 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

วีเอสเอส เซล

ประกอบกิจการ 369 อยู่ที่ บุรีรัมย์ 31220 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสำฤทธิ์ เนขุนทด

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13250 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เทมโป้ ไซเอนซ์ โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ 33/6 อยู่ที่ นครปฐม 73170 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ

ประกอบกิจการ นส.3เล่มที่16หน้า163สารบบเล่มที่7 อยู่ที่ สระบุรี 18240 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ที.เอส.แอล พลาสติก จำกัด

ประกอบกิจการ 33/11 อยู่ที่ สมุทรสาคร 74000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พรีเมี่ยม ซุปเปอร์วู๊ด จำกัด

ประกอบกิจการ 69/9 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10540 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

บริษัท ซิกซ์แอนด์ทรี โอโตพาร์ท จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่โลหะและแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บ่อทรายขุมทรัพย์

ประกอบกิจการ ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ พิมาย นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชินวงศ์ พลาสติก เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ บ้านฉาง ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีโอ กราฟฟิค แอนด์ โอเอ

ประกอบกิจการ ทำป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้าต่างๆ อยู่ที่ ยางตลาด กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นิฮอน เอฟ.ที.บี. (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Toner Conveying Screw) สำหรับเครื ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทยเกรทสตีล จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณธรรม เกษตรไทย

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดัง อยู่ที่ บ้านตาก ตาก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ดาวเรืองอิมพอร์ค เอ็กพอร์ค (ไทยแลด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกาแฟคั่ว อยู่ที่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำยืน จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปยางพารา ยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ น้ำยืน อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย แคปปิตอล พลาสท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ประตู P.V.C. บานซิงค์ P.V.C.) อยู่ที่ สามพราน นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่นโลหะแผ่นรัดลอน แป-ระแนง เป็นต้น อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสานิต เทพนา

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (บุรีรัมย์)

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก อยู่ที่ โนนสูง นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็คเซล อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ขวดนม ฝาครอบขวดนม แก้วน้ำหัดดื่ม ที่จับขวดนม ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ (ยางซิลิโคน) เช่น จุก ...
รายละเอียด ...

ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น อยู่ที่ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลานมันสงวน

ประกอบกิจการ การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกิ้มย่อง ศรีพักตร์

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ท่าแซะ ชุมพร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

นายเกริตกฤต พลายพล

ประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองระนอง  ระนอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์

ประกอบกิจการ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช อยู่ที่ บางเลน ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ แอนด์ จี พลูหลวง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ หล่มสัก  เพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บุษราภรณ์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคาร และเครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย  แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ดาวสว่างฟาร์ม

ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่ อยู่ที่ เมืองหนองคาย  หนองคาย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ อยู่ที่ บางพลี  สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตผลการเกษตรกรรมว่าด้วยการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น ทะลายปาล์ม เหง้ามัน กำลังการผลิต 330000 ...
รายละเอียด ...

ท่าทรายเจี่ยรุ่งเรือง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ วังเจ้า ตาก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นงามสักทอง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายมรกต สิงหเสนี

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ มหาชนะชัย ยโสธร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวลีลาวัลคุ์ ศิริชนะสกุล

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เทพา สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ประกอบกิจการ ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรุงเทพ ออโตโมบิล จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริ

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำสายกระเป๋า และสายรัดปากถุงจากพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมอาหารสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อยู่ที่ โนนสัง หนองบัวลำภู (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมืองแมนการโยธา จำกัด

ประกอบกิจการ ขุดดิน ร่อน และคัดขนาดทราย อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางเมทินีย์ แก่นทอง

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ป่าบอน พัทลุง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ วังสะพุง เลย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอส มารีน เทรดดิ้ง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ แม่สอด ตาก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต อยู่ที่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซิตี้อาร์ตอลูมิเนียมเวอร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ทำของชำร่วยอลูมิเนียม โดยการชุบโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยั่งยืนพืชผล จำกัด

ประกอบกิจการ การร่อน หรือคัดแยกขนาด หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม อยู่ที่ ไชโย อ่างทอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นบีโอ เท็กซ์ไทล์

ประกอบกิจการ การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสำหรับการทอ อยู่ที่ บ้านโป่ง ราชบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนานันท์คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองนครปฐม นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส พลาสติก

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ หลอมพลาสติกเป็นเม็ด และบด ย่อย พลาสติก อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท รูท คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มผลไม้สด และผลไม้แปรรูปชนิดต่างๆ อยู่ที่ สามพราน นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฎา บาดาล

ประกอบกิจการ ตัด พับ เชื่อมประกอบโลหะ อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อาร์.ดี.แหล่ง กรีน เคมี จำกัด

ประกอบกิจการ ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทยดอย จำกัด

ประกอบกิจการ ชุบเคลือบผิว (SURFACE TREATMENT) อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพดลวัสดุหนองแปน

ประกอบกิจการ ทำคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ กมลาไสย กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสม และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสา ท่ออัดแรง บล็อกคอนกรีต อยู่ที่ ท่าตูม สุรินทร์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไอริส 1499 (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ สิ่งทอ ผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ออนซอน เบฟเวอเรจ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเครื่องดื่มจากพืชผักและผลไม้ บรรจุผักในภาชนะที่ผนึก และทำน้ำดื่ม อยู่ที่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แพน เทรดดิ้ง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อพลาสติก อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สินรวมชัย 99 จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอล อาร์ เค โกลบอล จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยู อาร์ เคมีคอล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเรซินสังเคราะห์ เช่น อะครีลิคโพลีเมอร์, อัลคิดเรซิ่น, โพลีเอสเตอร์เรซิ่น, โพลียูรีเทน อยู่ที่ หนองแค สระบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซี หงษ์ แมชชีน อินดัสตรี จำกัด

ประกอบกิจการ กลึง กัด เจาะ ไส เชื่อมโลหะ และซ่อมเครื่องจักร อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ภูตะวัน

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์และส่วนประกอบของอาหารสัตว์ อยู่ที่ หนองปรือ กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...