รายชื่อโรงงาน ปี 2555

นางสาวทิพวรรณ เดชธาดา

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ พิษณุโลก 65130 ...
รายละเอียด ...

บริษัท ม.ทรัพย์รุ่งเรืองเพื่อเกษตรกร จำกัด

ประกอบกิจการ 43/2 อยู่ที่ สุพรรณบุรี 72120 ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ชินโค จำกัด

ประกอบกิจการ 14/6 อยู่ที่ นครราชสีมา 30310 ...
รายละเอียด ...

นางเจลวรินทร์ แมทธิวส์

ประกอบกิจการ 4 อยู่ที่ อุดรธานี 41290 ...
รายละเอียด ...

บริษัท นิตตะ เอ็ม แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ 19/52 อยู่ที่ ปทุมธานี 12120 ...
รายละเอียด ...

อุไรวรรณค้าข้าว

ประกอบกิจการ 180 อยู่ที่ ร้อยเอ็ด 45170 ...
รายละเอียด ...

นางวรรณิภา สุทธิอาจ

ประกอบกิจการ 13/1 อยู่ที่ ลพบุรี 15130 ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคอุตสาหกรรม

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ สมุทรสาคร 74000 ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนสาร เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ 149/147 อยู่ที่ สมุทรสาคร 74130 ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

โรงฆ่าสัตว์ยางตาล

ประกอบกิจการ ฆ่าสุกร อยู่ที่ โกรกพระ นครสวรรค์ ...
รายละเอียด ...

นายธนชัย สิรการัณย์

ประกอบกิจการ ผลิตหลังคาโลหะรีดลอน อยู่ที่ บ้านโป่ง ราชบุรี ...
รายละเอียด ...

นางสาวบุญกว้าง ศรีสุขโข

ประกอบกิจการ ผสมปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น อยู่ที่ บางเลน นครปฐม ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองปาล์มออยล์

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์ม อยู่ที่ พระแสง สุราษฎร์ธานี ...
รายละเอียด ...

นายริสกีย์ ตาเดอิน

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน อยู่ที่ ควนกาหลง สตูล ...
รายละเอียด ...

บริษัท แพนแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำป้ายโฆษณา, ป้ายเครื่องหมายจราจร,ป้ายชื่อถนน,ป้ายโปสเตอร์,สติกเกอร์ซิลด์สกรีน, ผลิตแผ่นป้ายอลูมิเนียมอัดวัสดุสะท้อนแสง อยู่ที่ สาทร กรุง ...
รายละเอียด ...

นายณัทธร จิระวิทยาบุญ

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องเรือนด้วยไม้ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

อุดมพันธ์

ประกอบกิจการ ขุด ดูด กรวดทรายในแม่น้ำ อยู่ที่ เมืองแพร่ แพร่ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ต.สมบูรณ์คอนกรีต(2005) จำกัด

ประกอบกิจการ การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่ออัดแรง อยู่ที่ สามพราน นครปฐม ...
รายละเอียด ...

นายมนตรี สุดสาย

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ และส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ ...
รายละเอียด ...

Loading...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

นายสานิต เทพนา

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่ ...
รายละเอียด ...

ทรัพย์สมพรการเกษตร

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ ดอนจาน กาฬสินธุ์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค จำกัด

ประกอบกิจการ การเพาะเชื้อเห็ด อยู่ที่ แกลง ระยอง ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุพรชัย จำกัด

ประกอบกิจการ เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

จำลองชัย 2006

ประกอบกิจการ บรรจุก๊าซออกซิเจน อยู่ที่ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมกก้า หาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 3 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ จะนะ สงขลา ...
รายละเอียด ...

โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็คเซล อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ขวดนม ฝาครอบขวดนม แก้วน้ำหัดดื่ม ที่จับขวดนม ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ (ยางซิลิโคน) เช่น จุก ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

นายเกริตกฤต พลายพล

ประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองระนอง  ระนอง ...
รายละเอียด ...

บุษราภรณ์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคาร และเครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย  แพร่ ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

นายจงรักษ์ ไชยโย

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ที่ นบพิตำ  นครศรีธรรมราช ...
รายละเอียด ...

โกโฮมค้าไม้วาปี

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วาปีปทุม  มหาสารคาม ...
รายละเอียด ...

บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรีนสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลเกษตรกรรม โดยการ บด ป่น หรือการย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช และ เศษไม้ขี้เลื่อย เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง อยู่ที่  ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

นายมรกต สิงหเสนี

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ มหาชนะชัย ยโสธร ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ...
รายละเอียด ...

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตผลการเกษตรกรรมว่าด้วยการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น ทะลายปาล์ม เหง้ามัน กำลังการผลิต 330000 ...
รายละเอียด ...

บริษัท แวนเนท อิเลคทรอนิค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตประกอบดัดแปลงหรือซ่อมแซมโทรทัศน์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

โรงน้ำแข็ง ซิ้มเจริญ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็ง อยู่ที่ แม่อาย เชียงใหม่ ...
รายละเอียด ...

แพอรุณ

ประกอบกิจการ แปรรูปอาหารทะเล(ล้าง แกะ ชำแหละ สัตว์น้ำ) อยู่ที่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท โปรซิงค์ อินเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

นางเมทินีย์ แก่นทอง

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ป่าบอน พัทลุง ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมอาหารสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อยู่ที่ โนนสัง หนองบัวลำภู ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท นีโอะ สยาม จำกัด

ประกอบกิจการ ทอสายกระเป๋าจากด้าย พีพี และฝ้าย อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมืองแมนการโยธา จำกัด

ประกอบกิจการ ขุดดิน ร่อน และคัดขนาดทราย อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า อยู่ที่ หาดใหญ่ สงขลา ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และรับจ้างกลึง เชื่อม ไส อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ วังสะพุง เลย ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท ประยุกต์ สปอร์ต ซัพพลาย จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่ ดินแดง กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท อิวัลสา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมทดสอบคุณภาพ ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลั่นน้ำมัน อยู่ที่ เมืองระยอง ระยอง ...
รายละเอียด ...

นางสาววรรณวรัตน์ ปึงทมวัฒนากูล

ประกอบกิจการ ทำชื้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพลาสติก ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี แผ่นพลาสติก และบดย่อยพลาสติก อยู่ที่ หนองใหญ่ ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ประกอบกิจการ เชื้อเพลิงแข็งจากขยะชุมชน อยู่ที่ ประเวศ กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกขนาดไข่ไก่ อยู่ที่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรี ภู่พิสิฐ

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ จอมทอง เชียงใหม่ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ปริ้นคราฟท์ โซลูชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ การประดิษฐ์กระดาษของใช้ อยู่ที่ บางบอน กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.เอ็น.แอล.โพรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถังน้ำพลาสติก อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

ทองพิมพ์เจริญค้าไม้

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน เครื่องใช้ และเครื่องใช้ในครัวเรือน จากไม้เช่น บานซิงค์ ที่วางสินค้า อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเครื่องสำอาง หรือ สิ่งปรุงแต่งร่างกาย และทำยาสีฟัน อยู่ที่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

บริษัท หงส์เซิ่น เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด

ประกอบกิจการ ตบแต่ง และเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

สมบูรณ์การยาง

ประกอบกิจการ ผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ ฉวาง นครศรีธรรมราช ...
รายละเอียด ...

บริษัท พี.บี.เทรดดิ้ง แอนด์ รีไซเคิล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก และบดย่อยพลาสติก อยู่ที่ พนัสนิคม ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

นางวิไล อำไพจิตร

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ ฮอด เชียงใหม่ ...
รายละเอียด ...

วุฒิพูลทรัพย์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ภายในอาคารจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ ซุ้มไม้ และบ้านไม้ และบดย่อยเศษไม้ที่เหลือจากการผลิต อยู่ที่ เมื ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เจ ก่อสร้าง 1971

ประกอบกิจการ ทำหลังคาโลหะแผ่นรีดลอน คอนกรีตบล็อก อยู่ที่ วานรนิวาส สกลนคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท อิโต้-ห้วยเกษียร วัลเลย์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท กิจสยาม เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอุปกรณ์ อะไหล่ไฟฟ้า อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

ส.สยามการช่าง

ประกอบกิจการ กลึงอะไหล่รถยนต์ อยู่ที่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งยงกระดาษ

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

Loading...