รายชื่อโรงงาน ปี 2555

พิพัฒน์ เจริญยนต์

ประกอบกิจการ 113 อยู่ที่ บุรีรัมย์ 31220 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสมพร ไกรสินธุ์

ประกอบกิจการ น.ส.3ก.ทะเบียนเลขที่579เล่ม6ข.หน้า29เลขที่ดิน63 อยู่ที่ กระบี่ 81120 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอเวอร์กรีน โคทติ้ง เทคโนโลยี จำกัด

ประกอบกิจการ 950 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10540 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บ่อทรายตลิ่งชัน

ประกอบกิจการ น.ส. 3 เล่ม 13,3,18 ก หน้า 128,143,36 อยู่ที่ นครศรีธรรมราช 80160 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทาคาระ ฟู๊ดส์ จำกัด

ประกอบกิจการ 88/87 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10540 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

แคทโจ ออโต้ เซลส์

ประกอบกิจการ 774 อยู่ที่ นครราชสีมา 30310 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ 888/22 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10540 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัทฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ประกอบกิจการ 90,92,92/1-3 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10240 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ 129/893 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10540 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว

ประกอบกิจการ 246 อยู่ที่ สระแก้ว 27000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

นายชัยตรง สมะวรรธนะ

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จ เสา ท่อ ฯลฯ อยู่ที่ บางมูลนาก พิจิตร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟเป็งเส็ง

ประกอบกิจการ อบข้าวเปลือก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวบุญกว้าง ศรีสุขโข

ประกอบกิจการ ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น อยู่ที่ บางเลน นครปฐม (เพิ่มเติม&h ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค. เม็ททอลชีท (สุพรรณบุรี)

ประกอบกิจการ ผลิตหลังคาเหล็ก อยู่ที่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ออโต้คอนโซล (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ-วัน ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน หมูยอ อยู่ที่ วังทอง พิษณุโลก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวสุรนีย์ ไชยกุล

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ แก้วยาง หรือโลหะอื่น เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ชั้นวางของ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ อยู่ที่ เลิงนกทา ยโสธร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อยู่ที่ ปลาปาก นครพนม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ ครบุรี นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท จักสุวรรณ เอ็มทีเค คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอิฐบล๊อค อิฐมวลเบา เสา พื้นสำเร็จ ท่อ อยู่ที่ สูงเนิน นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

ทรัพย์สมพรการเกษตร

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ ดอนจาน กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (บุรีรัมย์)

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก อยู่ที่ โนนสูง นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.ที.ซี. ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ วิชชุตเวส

ประกอบกิจการ ขุด ตักกรวด ดิน และทราย อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุพรชัย จำกัด

ประกอบกิจการ เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่นโลหะแผ่นรัดลอน แป-ระแนง เป็นต้น อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น อยู่ที่ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

นายจงรักษ์ ไชยโย

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ที่ นบพิตำ  นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ

ประกอบกิจการ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ วารินชำราบ  อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ แอนด์ จี พลูหลวง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ หล่มสัก  เพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.พี. ซิงค์ โลหะ จำกัด

ประกอบกิจการ รับชุบซิงค์ และชุบเคลือบผิวโลหะ อยู่ที่ คลองหลวง  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์

ประกอบกิจการ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช อยู่ที่ บางเลน ...
รายละเอียด ...

บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ อยู่ที่ บางพลี  สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยก, รถเครน อยู่ที่ พุทธมณฑล นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ท่าทรายเจี่ยรุ่งเรือง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ วังเจ้า ตาก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นงามสักทอง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรุงเทพ ออโตโมบิล จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสมชาย เกตุวัตถา

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกำไล เพลงปาน

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดินลูกรัง อยู่ที่ พนมทวน กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของโลหะ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิก ...
รายละเอียด ...

นางสาวลีลาวัลคุ์ ศิริชนะสกุล

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เทพา สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

บริษัท เจ.เจ.สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุจากโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริ

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นีโอะ สยาม จำกัด

ประกอบกิจการ ทอสายกระเป๋าจากด้าย พีพี และฝ้าย อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และรับจ้างกลึง เชื่อม ไส อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมอาหารสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อยู่ที่ โนนสัง หนองบัวลำภู (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเสถียร ดวงชื่น

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ แม่แตง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางเมทินีย์ แก่นทอง

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ป่าบอน พัทลุง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ธีระเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

นายสาทิศ ทองอ่วม

ประกอบกิจการ ขุด ร่อน และคัดขนาดทรายบก อยู่ที่ ขลุง จันทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเมธี สวัสดิ์ธนาคูณ

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์โลหะจากการ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท กฤษณกรณ์ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วัน อยู่ที่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมบำรุงรถยนต์ และยานพาหนะ อยู่ที่ นากลาง หนองบัวลำภู (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

สุกิจบอดี้แอนด์เพ้นท์

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ เคาะ พ่นสี ซ่อมแซมตัวถังยานพาหนะ อยู่ที่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายโอภาส สุรีย์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำแข็งซอง อยู่ที่ บางระกำ พิษณุโลก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 3.94 เมกะวัตต์ อยู่ที่ ท่าม่วง กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เรเฮา จำกัด

ประกอบกิจการ ชิ้นส่วนสำหรับตู้เย็น เช่น ยางขอบประตูตู้เย็น อยู่ที่ นิคมพัฒนา ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศิริสมบูรณ์

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อยู่ที่ บ้านม่วง สกลนคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสุณิชา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ห้องเย็น อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

บริษัท ทีเคเค อินดัสทรี่ จำกัด

ประกอบกิจการ ชุบเคลือบผิวชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ที่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

กิจเจริญชัยรุงเรือง

ประกอบกิจการ ทำวงกบ บานประตู-หน้าต่างจากไม้ อยู่ที่ วาปีปทุม มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อะควา ฟีดดิ้ง ซับพลาย จำกัด

ประกอบกิจการ บด กวน สัตว์น้ำ เพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ เช่น ไส้ปลาหมึกกวน อยู่ที่ เมืองราชบุรี ราชบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางดาว สวนทอง

ประกอบกิจการ การทำเครื่องปรุง กลิ่น รส หรือสีของอาหาร อยู่ที่ สรรพยา ชัยนาท (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์

ประกอบกิจการ กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธวัชชัย แก้วมณีชัย

ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทางและอุปกรณ์เกี่ยวกับแผงวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง งานอำนวยความปลอดภัย อยู่ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทยสแตนเลส สกรู จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน๊อต สกรู สแตนเลส และทองเหลือง อยู่ที่ บางบ่อ สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค.พีเอส รับเบอร์ แอนด์ ทูลลิ่ง

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์ยางจากยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น อยู่ที่ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซันฟลาว โทกาจิ ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ อาหารสำเร็จรูปจากแป้งและไส้ขนมต่างๆ เช่น ขนมโดรายากิ ขนมโรลเค้ก ฯลฯ อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงสีข้าวปรีชาพืชผล

ประกอบกิจการ สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวรวม 50 เกวียนต่อวัน อยู่ที่ คำม่วง กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...