รายชื่อโรงงาน ปี 2555

ท่าทรายสองฝั่งยม

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ แพร่ 54120 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด

ประกอบกิจการ 59 อยู่ที่ สระบุรี 18140 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายแดง เปียสุข

ประกอบกิจการ 95 อยู่ที่ แพร่ 54130 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟูโซล่าร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายวิวัฒน์ ศรีเจริญจิตร์

ประกอบกิจการ ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ เมืองเชียงราย เชียงราย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สหอารีอินดัสทรี จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อพลาสติกและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากพลาสติก อยู่ที่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

ประกอบกิจการ 173 อยู่ที่ ฉะเชิงเทรา 24180 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลานมันกิจเจริญ

ประกอบกิจการ โฉนดเลขที่ 75 อยู่ที่ อำนาจเจริญ 37110 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ร้านโรงใยน้องอี๊ฟ

ประกอบกิจการ 84 อยู่ที่ มหาสารคาม 44140 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

สุพัฒน์เกษตรอินทรีย์

ประกอบกิจการ 73/1 อยู่ที่ เพชรบูรณ์ 67170 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

นางสาวอัจฉรา อลงกรณ์โสภิต

ประกอบกิจการ ผสมปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น อยู่ที่ บางเลน นครปฐม (เพิ่มเติม&he ...
รายละเอียด ...

บริษัท โคโรโคท เจแปน (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมเครื่องจักร และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และกลึง เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ บางบ่อ สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงเครื่องมือวัดกระแส (CT) กับดักฟ้าหม้อแปลงเครื่องมือวัดแรงดัน (VT) อุปกรณ์ยืดโยงสายไฟฟ้าแ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ปาล์มพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.2 เมกะวัตต์ อยู่ที่ หนองจิก ปัตตานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ไพศาลการเกษตร

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ นาจะหลวย อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัญชลินทร์ 888

ประกอบกิจการ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ได้แก่ กระดาษ พลาสติก ไม้และโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม… ...
รายละเอียด ...

บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 23 เมกะวัตต์ อยู่ที่ วัฒนานคร สระแก้ว (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พาต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ กลึง กัด เจาะ ไส เชื่อม ทำถังและอุปกรณ์ชุบโละ อยู่ที่ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไคซิน อินดัสตรี้ จำกัด

ประกอบกิจการ การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ บางบอน กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ”พิษณุโลก-แสงดาว”

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

ลานมันสงวน

ประกอบกิจการ การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ วิชชุตเวส

ประกอบกิจการ ขุด ตักกรวด ดิน และทราย อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค จำกัด

ประกอบกิจการ การเพาะเชื้อเห็ด อยู่ที่ แกลง ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมกก้า หาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 3 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ จะนะ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.ที.ซี. ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

จำลองชัย 2006

ประกอบกิจการ บรรจุก๊าซออกซิเจน อยู่ที่ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมนตรี พิษณุโลก

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่มและขวดน้ำพลาสติก อยู่ที่ บางกระทุ่ม  พิษณุโลก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โกโฮมค้าไม้วาปี

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วาปีปทุม  มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ อยู่ที่ บางพลี  สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.พี. ซิงค์ โลหะ จำกัด

ประกอบกิจการ รับชุบซิงค์ และชุบเคลือบผิวโลหะ อยู่ที่ คลองหลวง  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โรงสีหิรัณย์จรัส จำกัด

ประกอบกิจการ อบข้าวเปลือก อยู่ที่ เฉลิมพระเกียรติ  บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ดาวสว่างฟาร์ม

ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่ อยู่ที่ เมืองหนองคาย  หนองคาย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

ท่าทรายเจี่ยรุ่งเรือง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ วังเจ้า ตาก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของโลหะ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิก ...
รายละเอียด ...

นายสมชาย เกตุวัตถา

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นงามสักทอง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวลีลาวัลคุ์ ศิริชนะสกุล

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เทพา สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกำไล เพลงปาน

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดินลูกรัง อยู่ที่ พนมทวน กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เทพารักษ์-เทพสถิต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เทพสถิต ชัยภูมิ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

นางเมทินีย์ แก่นทอง

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ป่าบอน พัทลุง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ บรรจุสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร และอื่นๆ อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำสายกระเป๋า และสายรัดปากถุงจากพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริ

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเสถียร ดวงชื่น

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ แม่แตง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เจ.เจ.สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุจากโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ธีระเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

ประกอบกิจการ ลานตากกากมันสำปะหลัง อยู่ที่ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสมพิศ วังคำ

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บูรพา

ประกอบกิจการ ผลิตหมูยอ กุนเชียง อยู่ที่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่นขวดน้ำดื่ม อยู่ที่ ควนกาหลง สตูล (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย และคัดแยกขนาดทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชนาธิปโปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ย่อยพลาสติก ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก อยู่ที่ นาหม่อม สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์โลหะสำหรับงานพลาสติก อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เต็มตัน จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ บางปะกง ฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เซ็ทเมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ อยู่ที่ มวกเหล็ก สระบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอราวัณอินเตอร์ฟูด จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เช่น วุ้นเส้น เส้นหมี เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน ใบเมี่ยง อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

หจก. ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ นบพิตำ นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายไชยพงศ์ ศรีเปรมอนันต์

ประกอบกิจการ หลอมหล่อทองแดง จากกากตะกอนของเสียที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบเศษทองแดง และตะกรันทองแดง บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น แบบเหล็ก นั่งร้าน ฯลฯ อยู่ที่ ไทรน้อย นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

สยามยูเนี่ยนกรีนไปป์

ประกอบกิจการ ผลิตท่อพลาสติกและอุปกรณ์ต่อท่อ อยู่ที่ มัญจาคีรี ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวสุราตรี เจริญศรี

ประกอบกิจการ บด ย่อย พลาสติก อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เคทีซี เคมีคอล จำกัด

ประกอบกิจการ การบรรจุน้ำมันหล่อลื่น อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

(no title)

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองชุมพร ชุมพร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทรัพย์ทองศิรา ฟูดส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลไม้แปรรูป พืชผักแปรรูป พืชผลทางการเกษตรแปรรูป อาหารอบแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารบรรจุหีบห่อ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเต ...
รายละเอียด ...