รายชื่อโรงงาน ปี 2555

บริษัท แปซิฟิค ชัตเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ 65/5 อยู่ที่ ปทุมธานี 12120 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธีรศักดิ์ ส่างเงียว

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ แพร่ 54130 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 31265 อยู่ที่ สระบุรี 18150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลักกี้ รับเบอร์

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ นครศรีธรรมราช 80150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท วิชชาพร เอ็นนิเนียร์ จำกัด

ประกอบกิจการ 898/19 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10540 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

จิ้นฮั้วเฮง

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 9176 อยู่ที่ ราชบุรี 70000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายทองสอน อัศวภูมิ

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 20711 อยู่ที่ ร้อยเอ็ด 45110 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพบูลย์เพชรบุรี จำกัด

ประกอบกิจการ 121 อยู่ที่ เพชรบุรี 76150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พิจิตร เดนตัล 2005 จำกัด

ประกอบกิจการ 744 อยู่ที่ พิจิตร 66140 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พันธกิจ 300

ประกอบกิจการ 99 อยู่ที่ เลย 42150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

ป.เจริญผล

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดัง อยู่ที่ คลองลาน กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส บี คอนกรีตเพ้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เค เค เอ อินดัสเตรียล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า และทำป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้าทุกชนิด อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเต ...
รายละเอียด ...

นายประสิทธิ์ เวียงตาลจันทรา

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น มอเตอร์ เจนเนอเรเตอร์ และอุปกรณ์ชาร์ตไฟ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โฮมใจเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่างเครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นันทวัชร์ คอสมิค จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเครื่องสำอาง ,ครีม อยู่ที่ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ร้านคุณข้าวหอม

ประกอบกิจการ การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่ เมืองชัยนาท ชัยนาท (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นิคอน(ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนประกอบกล้องถ่ายรูปและเลนส์ถ่ายภาพ อยู่ที่ หนองแค สระบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวบุญกว้าง ศรีสุขโข

ประกอบกิจการ ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น อยู่ที่ บางเลน นครปฐม (เพิ่มเติม&h ...
รายละเอียด ...

นายดลรอหมาน บูเอียด

ประกอบกิจการ ขุดดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เทพา สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

บริษัท เอ็คเซล อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ขวดนม ฝาครอบขวดนม แก้วน้ำหัดดื่ม ที่จับขวดนม ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ (ยางซิลิโคน) เช่น จุก ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมกก้า หาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 3 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ จะนะ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลานมันสงวน

ประกอบกิจการ การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสุกิจ เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ทำถุงพลาสติก ทำเม็ดพลาสติก และบดเศษพลาสติก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

จำลองชัย 2006

ประกอบกิจการ บรรจุก๊าซออกซิเจน อยู่ที่ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุพรชัย จำกัด

ประกอบกิจการ เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยตะกรันเหล็ก อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่นโลหะแผ่นรัดลอน แป-ระแนง เป็นต้น อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมนตรี พิษณุโลก

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่มและขวดน้ำพลาสติก อยู่ที่ บางกระทุ่ม  พิษณุโลก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเกริตกฤต พลายพล

ประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองระนอง  ระนอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ดาวสว่างฟาร์ม

ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่ อยู่ที่ เมืองหนองคาย  หนองคาย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สาขาจักราช)

ประกอบกิจการ ผลิตของเล่นเด็กจากผ้าทุกชนิด บุในหมวกกันน๊อค และชิ้นส่วนยานยนต์ ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ และทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หนังแท้ ...
รายละเอียด ...

บริษัท โรงสีหิรัณย์จรัส จำกัด

ประกอบกิจการ อบข้าวเปลือก อยู่ที่ เฉลิมพระเกียรติ  บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บุษราภรณ์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคาร และเครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย  แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

โรงน้ำแข็ง ซิ้มเจริญ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็ง อยู่ที่ แม่อาย เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวลีลาวัลคุ์ ศิริชนะสกุล

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เทพา สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เทพารักษ์-เทพสถิต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เทพสถิต ชัยภูมิ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นงามสักทอง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตผลการเกษตรกรรมว่าด้วยการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น ทะลายปาล์ม เหง้ามัน กำลังการผลิต 330000 ...
รายละเอียด ...

นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ประกอบกิจการ ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมอาหารสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อยู่ที่ โนนสัง หนองบัวลำภู (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า อยู่ที่ หาดใหญ่ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ธีระเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเสถียร ดวงชื่น

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ แม่แตง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และรับจ้างกลึง เชื่อม ไส อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เจ.เจ.สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุจากโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำสายกระเป๋า และสายรัดปากถุงจากพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท ต้าสี่อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุอาหาร เช่น เมล็ดถั่วดิบต่างๆ และผลผลิตทางการเกษตร อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางจิดาภา ธนพันท์

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดินหรือทราย เพื่อจำหน่ายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ โพธาราม ราชบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟู่ ซุ่น ทง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ กลึง เจาะ ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ซ้งเสรีทองลูกชิ้นปลา

ประกอบกิจการ การผลิตลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง อยู่ที่ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายแก่บริษัท ฯ ในเครือ อยู่ที่ สีคิ้ว นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ชำแหละ ตัดแต่ง ชิ้นส่วนสุกรและแปรรูปเนื้อสัตว์ อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท บี-มิกซ์ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่ สังขะ สุรินทร์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เทียน ฟา พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทองเทค พาร์ท แอนด์ คาร์ไบด์ จำกัด

ประกอบกิจการ การกลึง กัด เจาะ เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ไทรน้อย นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4.999 MW (สหกรณ์การเกษตรโนนไทย)

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน อยู่ที่ โนนไทย นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

นางอุบล มากแก้ว

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ คลองท่อม กระบี่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงฆ่าสัตว์ นายวิรัตร บุญชาญ

ประกอบกิจการ โรงฆ่าสัตว์ อยู่ที่ อากาศอำนวย สกลนคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สมบูรณ์ เคเบิ้ล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตสายไฟฟ้า อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายขจรเกียรติ ทองดา

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแทนต์ แอนด์ แลนด์ เดเวลอปเมนท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตสารปรับปรุงดินจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ นิคมพัฒนา ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสมโภชน์ ชยุติแสงไพศาล

ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็ง และ ตัด ซอย บด ย่อยน้ำแข็ง อยู่ที่ หนองเสือ ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

ประกอบกิจการ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ อยู่ที่ พระประแดง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชวนไท่ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ การเก็บรักษา หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย อยู่ที่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทูพี อินเตอร์พลาสต์ จำกัด

ประกอบกิจการ ฉีดและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถาดไข่ไก่, เป็ด อื่นๆ อยู่ที่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...