รายชื่อโรงงาน ปี 2555

เซ็นจูรี่ พริ้นติ้ง กรุ๊ป

ประกอบกิจการ 114/2 อยู่ที่ นครปฐม 73120 ...
รายละเอียด ...

โรงอิฐประสิทธิ์

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13250 ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยาม เวนติเลชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ 61/5 อยู่ที่ เชียงใหม่ 50140 ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฮอร์คอส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ 84/2 อยู่ที่ ฉะเชิงเทรา 24180 ...
รายละเอียด ...

นายเอ ถนอมมิตรวัฒนา

ประกอบกิจการ 99/9 อยู่ที่ อุทัยธานี 61120 ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส. เจ สกรูไทย จำกัด

ประกอบกิจการ 88/2 อยู่ที่ สมุทรสาคร 74000 ...
รายละเอียด ...

นางสมพร ทรายหล้า

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 7275 อยู่ที่ ลำปาง 52190 ...
รายละเอียด ...

พงศ์พันธุ์เตาเศรษฐกิจ

ประกอบกิจการ 53 อยู่ที่ เพชรบูรณ์ 67000 ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอฟเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ 19/51 อยู่ที่ ปทุมธานี 12120 ...
รายละเอียด ...

ประเสริฐผล

ประกอบกิจการ 2/1 อยู่ที่ อุดรธานี 41000 ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

นายเอกพงษ์ คงตรีแก้ว

ประกอบกิจการ การตัด พับ ม้วนโลหะ การกลึง เจาะและเชื่อมโลหะ อยู่ที่ ท่าแซะ ชุมพร ...
รายละเอียด ...

บริษัท โค้วซา อินดัสเทรียล จำกัด

ประกอบกิจการ ห้องเย็น (ใช้ฟรีออนเป็นสารทำความเย็น)และผลิต,ประกอบ,ซ่อมแซมอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปรากา ...
รายละเอียด ...

บริษัท ปัณณธร โลหะกิจ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ-วัน ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน หมูยอ อยู่ที่ วังทอง พิษณุโลก ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธาราลำพูนอีซูซุเซลส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก อยู่ที่ เมืองลำพูน ลำพูน ...
รายละเอียด ...

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ผลิตสายไฟฟ้าทองแดง แรงต่ำ และผลิตลวดทองแดง อยู่ที่ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภพก่อสร้าง

ประกอบกิจการ การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น (ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) อยู่ที่ เมืองลำพูน ลำพูน ...
รายละเอียด ...

บริษัท เซี้ยะ จื้อ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์เปเปอร์ แอนด์ ไดร์คัทติ้ง

ประกอบกิจการ ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด หรือแผ่นกระดาษจากไฟเบอร์ (Fiberboard) อยู่ที่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี ...
รายละเอียด ...

โชคมานิตรุ่งเรืองการช่าง

ประกอบกิจการ ทำวงกบประตูหน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง และเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้แปรรูป อยู่ที่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ...
รายละเอียด ...

Loading...

พื้นที่โฆษณา

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมกก้า หาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 3 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ จะนะ สงขลา ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยตะกรันเหล็ก อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

นายสุกิจ เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ทำถุงพลาสติก ทำเม็ดพลาสติก และบดเศษพลาสติก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (บุรีรัมย์)

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก อยู่ที่ โนนสูง นครราชสีมา ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็คเซล อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ขวดนม ฝาครอบขวดนม แก้วน้ำหัดดื่ม ที่จับขวดนม ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ (ยางซิลิโคน) เช่น จุก ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค จำกัด

ประกอบกิจการ การเพาะเชื้อเห็ด อยู่ที่ แกลง ระยอง ...
รายละเอียด ...

ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ วิชชุตเวส

ประกอบกิจการ ขุด ตักกรวด ดิน และทราย อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ...
รายละเอียด ...

โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมนตรี พิษณุโลก

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่มและขวดน้ำพลาสติก อยู่ที่ บางกระทุ่ม  พิษณุโลก ...
รายละเอียด ...

บุษราภรณ์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคาร และเครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย  แพร่ ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ

ประกอบกิจการ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ วารินชำราบ  อุบลราชธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.พี. ซิงค์ โลหะ จำกัด

ประกอบกิจการ รับชุบซิงค์ และชุบเคลือบผิวโลหะ อยู่ที่ คลองหลวง  ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

นายจงรักษ์ ไชยโย

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ที่ นบพิตำ  นครศรีธรรมราช ...
รายละเอียด ...

บริษัท โรงสีหิรัณย์จรัส จำกัด

ประกอบกิจการ อบข้าวเปลือก อยู่ที่ เฉลิมพระเกียรติ  บุรีรัมย์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

พื้นงามสักทอง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ...
รายละเอียด ...

เทพารักษ์-เทพสถิต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เทพสถิต ชัยภูมิ ...
รายละเอียด ...

นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ประกอบกิจการ ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยก, รถเครน อยู่ที่ พุทธมณฑล นครปฐม ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตผลการเกษตรกรรมว่าด้วยการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น ทะลายปาล์ม เหง้ามัน กำลังการผลิต 330000 ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของโลหะ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิก ...
รายละเอียด ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

บริษัท เจ.เจ.สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุจากโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอส มารีน เทรดดิ้ง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ แม่สอด ตาก ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมอาหารสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อยู่ที่ โนนสัง หนองบัวลำภู ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า อยู่ที่ หาดใหญ่ สงขลา ...
รายละเอียด ...

นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ วังสะพุง เลย ...
รายละเอียด ...

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท อี ม่าน ต๋า จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องเรือนที่ทำจากโลหะ เช่น เก้าอี้ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท เซนิธ เบบี้ แคร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดนม จุกนม ตุ๊กตาพลาสติก แปรงสีฟันเด็ก แปรงล้างขวด ฯลฯ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

นางชินาภา พิมพ์ช่างไม้

ประกอบกิจการ ขุดหรือลอกกรวดทราย หรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ กันตัง ตรัง ...
รายละเอียด ...

บริษัท หงส์ฟ้า ฟู๊ด โปรดัคส์ เอ็กปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเต้าเจี้ยว อยู่ที่ เมืองเชียงราย  เชียงราย ...
รายละเอียด ...

นางนุชชา คงแก้ว

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย สำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ชะอวด นครศรีธรรมราช ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอกสิน การ์เด้นโฮม จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องสำอาง และสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อยู่ที่ ธัญบุรี ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

นางสาววรีย์ ศรีอดิศักดิ์

ประกอบกิจการ ขุดดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองสงขลา สงขลา ...
รายละเอียด ...

นางสานิตย์ ศรัทธา

ประกอบกิจการ ร่อน คัดกรวดหรือทราย อยู่ที่ กระบุรี  ระนอง ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาสารวู้ด เพลเลท

ประกอบกิจการ ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง อยู่ที่ บ้านนาสาร  สุราษฎร์ธานี ...
รายละเอียด ...

ปิ่นมณี แฟคเตอรี่

ประกอบกิจการ ทำขนมปังกรอบ,ขนมปังอบ อยู่ที่ เมืองพิจิตร พิจิตร ...
รายละเอียด ...

Loading...