รายชื่อโรงงาน ปี 2555

ปัญญา การ์เม้นท์

ประกอบกิจการ 9 อยู่ที่ นครปฐม 73000 ...
รายละเอียด ...

ทิพย์สุดาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ แพร่ 54130 ...
รายละเอียด ...

โรงอิฐมอญ

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13250 ...
รายละเอียด ...

บริษัท มูซาชิ อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด

ประกอบกิจการ 35/9 อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13150 ...
รายละเอียด ...

โรงสีข้าวเอ็มอร 2

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 14556 อยู่ที่ กาฬสินธุ์ 46000 ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดำรงค์อะโกร

ประกอบกิจการ 36 อยู่ที่ ตาก 63000 ...
รายละเอียด ...

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ นครราชสีมา 30000 ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสิริเบญจ

ประกอบกิจการ 70/2 อยู่ที่ สุรินทร์ 32000 ...
รายละเอียด ...

นายตติยะ หวังศุภกิจโกศล

ประกอบกิจการ 252 อยู่ที่ สระแก้ว 27160 ...
รายละเอียด ...

รุ่งโรจน์เซอร์วิส

ประกอบกิจการ 88 อยู่ที่ บุรีรัมย์ 31220 ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

คอนกรีตผาทอง สาขาทุ่งใหญ่

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ...
รายละเอียด ...

บริษัท มิน กิ โมลดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

นางรัชญา เมธาเนติภัทร

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น วงกบ ประตู หน้าต่าง อยู่ที่ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ อยู่ที่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักมันสำปะหลังและน้ำเสียฟาร์มสุกร อยู่ที่ ปากท่อ ราชบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูนิคไพร์ด จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด อยู่ที่ บางบอน กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด สาขาสูงเนิน

ประกอบกิจการ สีข้าวโพด, ทำมันเส้น อยู่ที่ สูงเนิน นครราชสีมา ...
รายละเอียด ...

นาย ธีระ วงค์หาญ

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วังชิ้น แพร่ ...
รายละเอียด ...

นางสุกัญญา ศุกร์มาลา

ประกอบกิจการ ทำตู้เหล็ก และโต๊ะเหล็กสำหรับตั้งเตาแก๊สได้ปีละ 840 ตัว อยู่ที่ จอมทอง กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

วณิชนันท

ประกอบกิจการ ทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อยู่ที่ บ้านโป่ง ราชบุรี ...
รายละเอียด ...

Loading...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยตะกรันเหล็ก อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค จำกัด

ประกอบกิจการ การเพาะเชื้อเห็ด อยู่ที่ แกลง ระยอง ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่นโลหะแผ่นรัดลอน แป-ระแนง เป็นต้น อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

นายสานิต เทพนา

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่ ...
รายละเอียด ...

ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น อยู่ที่ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร ...
รายละเอียด ...

นายสุกิจ เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ทำถุงพลาสติก ทำเม็ดพลาสติก และบดเศษพลาสติก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

ทรัพย์สมพรการเกษตร

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ ดอนจาน กาฬสินธุ์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.ที.ซี. ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

โกโฮมค้าไม้วาปี

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วาปีปทุม  มหาสารคาม ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สาขาจักราช)

ประกอบกิจการ ผลิตของเล่นเด็กจากผ้าทุกชนิด บุในหมวกกันน๊อค และชิ้นส่วนยานยนต์ ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ และทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หนังแท้ ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ แอนด์ จี พลูหลวง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ หล่มสัก  เพชรบูรณ์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ

ประกอบกิจการ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ วารินชำราบ  อุบลราชธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

นายจงรักษ์ ไชยโย

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ที่ นบพิตำ  นครศรีธรรมราช ...
รายละเอียด ...

บริษัท โรงสีหิรัณย์จรัส จำกัด

ประกอบกิจการ อบข้าวเปลือก อยู่ที่ เฉลิมพระเกียรติ  บุรีรัมย์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรีนสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลเกษตรกรรม โดยการ บด ป่น หรือการย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช และ เศษไม้ขี้เลื่อย เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง อยู่ที่  ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

นายมรกต สิงหเสนี

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ มหาชนะชัย ยโสธร ...
รายละเอียด ...

นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ประกอบกิจการ ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ...
รายละเอียด ...

พื้นงามสักทอง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของโลหะ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิก ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยก, รถเครน อยู่ที่ พุทธมณฑล นครปฐม ...
รายละเอียด ...

แพอรุณ

ประกอบกิจการ แปรรูปอาหารทะเล(ล้าง แกะ ชำแหละ สัตว์น้ำ) อยู่ที่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตผลการเกษตรกรรมว่าด้วยการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น ทะลายปาล์ม เหง้ามัน กำลังการผลิต 330000 ...
รายละเอียด ...

นายสมชาย เกตุวัตถา

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมอาหารสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อยู่ที่ โนนสัง หนองบัวลำภู ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า อยู่ที่ หาดใหญ่ สงขลา ...
รายละเอียด ...

นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริ

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ บรรจุสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร และอื่นๆ อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

นางเมทินีย์ แก่นทอง

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ป่าบอน พัทลุง ...
รายละเอียด ...

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมืองแมนการโยธา จำกัด

ประกอบกิจการ ขุดดิน ร่อน และคัดขนาดทราย อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท ฟิวชั่น ดีไซน์ เดคคอเรท จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนทุกประเภท (เหล็ก ไม้ กระจก ฯลฯ) อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

วีระพันธุ์พืชผล

ประกอบกิจการ ลานตากกากมันสำปะหลัง อยู่ที่ ขามทะเลสอ นครราชสีมา ...
รายละเอียด ...

บริษัท ที แอร์คูลลิ่ง โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ผลิตเครื่องระบายความร้อน (COLLING TOWER) และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น อยู่ที่ สามโคก ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท สดใส บางปู พลาสติก จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

ห้างห้นส่วนจำกัด ทัศน์ชโนทัย

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัด

ประกอบกิจการ เก็บรักษาและลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืชในโกดังเก็บสินค้า อยู่ที่ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ...
รายละเอียด ...

นางวิภา จิรวินิจนันท์

ประกอบกิจการ รับจ้างกลึง เจาะ ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไป ผลิตเครื่องเรือนที่ทำจากโลหะ และ การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง อยู่ ...
รายละเอียด ...

รุ่งเรื่องรีไซเคิล

ประกอบกิจการ อัดพลาสติกและอัดเศษโลหะ อยู่ที่ สากเหล็ก พิจิตร ...
รายละเอียด ...

บริษัท ตงซื้อ คอมพานี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ หลอมทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติก อยู่ที่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ...
รายละเอียด ...

บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด หรือการเย็บ เข็มขัด กระเป๋า พวงกุญแจ จากหนังสัตว์ อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่เจริญทรัพย์

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วน ยานพาหนะ และงานโลหะต่างๆ อยู่ที่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตยาสมุนไพร อยู่ที่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ...
รายละเอียด ...

บริษัท น้ำมันมะพร้าวไทยภาคใต้ (2559) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อยู่ที่ สะเดา สงขลา ...
รายละเอียด ...

ทรัพย์ปัญญา

ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

ประกอบกิจการ อัดเศษพลาสติกให้เป็นก้อน อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

โชคมงคล

ประกอบกิจการ อัดเศษโลหะ อัดเศษโลหะ อยู่ที่ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ...
รายละเอียด ...

นางสาวสันติญา กุสยม

ประกอบกิจการ ดูดทรายในคลองสาธารณะ อยู่ที่ ท่าแซะ ชุมพร ...
รายละเอียด ...

บริษัท เกียรติศักดิ์-ทีพี จำกัด

ประกอบกิจการ คั่วปรุงรสถั่ว อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพโอเนียร์มอเตอร์พาร์ท จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมแป้งและแบ่งบรรจุแป้งข้าวสาลี แป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

Loading...