รายชื่อโรงงาน ปี 2555

เคียมฮะค้าข้าว

ประกอบกิจการ 199 อยู่ที่ ร้อยเอ็ด 45180 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบูญธรรม

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ เชียงราย 57100 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ธัญญะเจริญ

ประกอบกิจการ 299 อยู่ที่ นครพนม 48110 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

ประกอบกิจการ 50 อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13220 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

น.ส.ธนวรรณ ปลากระโทก

ประกอบกิจการ 28 อยู่ที่ สระแก้ว 27120 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายยัน ดอกผึ้ง

ประกอบกิจการ 15/1 อยู่ที่ แพร่ 54130 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โตโย รับเบอร์ เคมีคัล โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ 78/6 อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13170 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางคำลือ หนองทราย

ประกอบกิจการ 88/1 อยู่ที่ ราชบุรี 70110 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงอิฐทองใบ

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ พระนครศรีอยุธยา 13250 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บ่อดิน P.T.

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 42016,42017 อยู่ที่ ชลบุรี 20240 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

บริษัท โชคสมบรูณ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำมันเส้นและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล หรือโกดัง คลังสินค้า อยู่ที่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี (เพิ่มเติม&hell ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทัพหลวงคอนกรีต (รางกระเบา) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผลมเสร็จ อยู่ที่ กำแพงแสน นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนานันท์คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองนครปฐม นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตที่นอนยางพารา อยู่ที่ บางปะกง ฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท มิทซูบะ เอเชีย อาร์ แอนด์ ดี จำกัด

ประกอบกิจการ ทดสอบวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เอเซีย อิฐมวลเบา

ประกอบกิจการ ผลิตอิฐมวลเบา อยู่ที่ แม่สาย เชียงราย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทยเบส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ สร้างโครงเหล็ก ติดตั้ง เครื่องจักร ปั้มน้ำ เครื่องยนต์ และเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ พระประแดง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักมันสำปะหลังและน้ำเสียฟาร์มสุกร อยู่ที่ ปากท่อ ราชบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.สุวรรณกสิกิจ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

กู้เกียรติการเกษตร

ประกอบกิจการ สีข้าว(กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 45 เกวียน/วัน) ทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่  ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

จำลองชัย 2006

ประกอบกิจการ บรรจุก๊าซออกซิเจน อยู่ที่ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่นโลหะแผ่นรัดลอน แป-ระแนง เป็นต้น อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ทรัพย์สมพรการเกษตร

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ ดอนจาน กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลานมันสงวน

ประกอบกิจการ การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุพรชัย จำกัด

ประกอบกิจการ เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค จำกัด

ประกอบกิจการ การเพาะเชื้อเห็ด อยู่ที่ แกลง ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยตะกรันเหล็ก อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.พี. ซิงค์ โลหะ จำกัด

ประกอบกิจการ รับชุบซิงค์ และชุบเคลือบผิวโลหะ อยู่ที่ คลองหลวง  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ดาวสว่างฟาร์ม

ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่ อยู่ที่ เมืองหนองคาย  หนองคาย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเกริตกฤต พลายพล

ประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองระนอง  ระนอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บุษราภรณ์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคาร และเครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย  แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายจงรักษ์ ไชยโย

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ที่ นบพิตำ  นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โรงสีหิรัณย์จรัส จำกัด

ประกอบกิจการ อบข้าวเปลือก อยู่ที่ เฉลิมพระเกียรติ  บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สาขาจักราช)

ประกอบกิจการ ผลิตของเล่นเด็กจากผ้าทุกชนิด บุในหมวกกันน๊อค และชิ้นส่วนยานยนต์ ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ และทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หนังแท้ ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ประกอบกิจการ ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นงามสักทอง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของโลหะ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิก ...
รายละเอียด ...

แพอรุณ

ประกอบกิจการ แปรรูปอาหารทะเล(ล้าง แกะ ชำแหละ สัตว์น้ำ) อยู่ที่ เมืองปัตตานี ปัตตานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงน้ำแข็ง ซิ้มเจริญ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็ง อยู่ที่ แม่อาย เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสมชาย เกตุวัตถา

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายมรกต สิงหเสนี

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ มหาชนะชัย ยโสธร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โปรซิงค์ อินเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

บริษัท เจ.เจ.สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุจากโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และรับจ้างกลึง เชื่อม ไส อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริ

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเสถียร ดวงชื่น

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ แม่แตง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางเมทินีย์ แก่นทอง

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ป่าบอน พัทลุง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นีโอะ สยาม จำกัด

ประกอบกิจการ ทอสายกระเป๋าจากด้าย พีพี และฝ้าย อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำกัด

ประกอบกิจการ ห้องเย็นและทำน้ำแข็งแผ่น ขนาด 5,000 กิโลกรัมต่อวัน อยู่ที่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท หงส์ หยวน สปอร์ต กู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ป้องกันตัวในการเล่นกีฬา อยู่ที่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท 39 ศิลาทอง จำกัด

ประกอบกิจการ โม่ บด และย่อยหิน อยู่ที่ พระแสง สุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ จำหน่าย เครื่องจ่ายน้ำดื่มอัตโนมัติ เครื่องกรองน้ำ อยู่ที่ หางดง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท กิ้มกี่กิจเจริญ จำกัด

ประกอบกิจการ บีบน้ำมันจากเมล็ดพืช อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โมดูลั่ม

ประกอบกิจการ การผลิตโลหะ เป็นภาชนะ เครื่องมือ ฯลฯ อยู่ที่ ดินแดง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พัทธนันท์ สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โกเด้น ฟินิกซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ แช่แข็งผลไม้ อยู่ที่ ทุ่งตะโก ชุมพร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปผักและผลไม้ทุกชนิด คัดแยก ชำแหละ แกะ บรรจุเนื้อสัตว์ เพื่อใช้ปรุงอาหารหรือพร้อมบริโภคและผลิตอาหารจากแป้ง เช่น ขนมปัง เป็นต้น อยู่ที ...
รายละเอียด ...

(no title)

ประกอบกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก และบดย่อยพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

บริษัท เอ.พี. อินดัสทรี จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก ตัดพลาสติกเป็นชิ้นหรือแผ่น อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองวิศวโยธา

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก ผลิตถุงพลาสติก และบดย่อยเศษพลาสติก อยู่ที่ บ้านค่าย ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ศิวิไล การทอ จำกัด

ประกอบกิจการ ถักทอผ้ายืด อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทยเคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถังพลาสติก PE อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซันฟลาว โทกาจิ ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ อาหารสำเร็จรูปจากแป้งและไส้ขนมต่างๆ เช่น ขนมโดรายากิ ขนมโรลเค้ก ฯลฯ อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุขุมการโยธา จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อยู่ที่ ฮอด เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายศรัณย์ สารบรรณ

ประกอบกิจการ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่ แม่สอด ตาก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชนะชา จำกัด

ประกอบกิจการ ทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ปิดผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ อยู่ที่ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เลิศพรธุรกิจ 2018 จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งหลอด อยู่ที่ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดปรุงสำเร็จ และแบ่งบรรจุน้ำมันพืช อยู่ที่ พระประแดง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...