รายชื่อโรงงาน ปี 2555

บริษัท ซีพีเอ็ม การเกษตร จำกัด

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ นครปฐม 73140 ...
รายละเอียด ...

โรงสีข้าวนพภร

ประกอบกิจการ 476 อยู่ที่ ชัยภูมิ 36170 ...
รายละเอียด ...

บริษัท บดินทร์ไหมไทย-โคราช จำกัด

ประกอบกิจการ 199 อยู่ที่ นครราชสีมา 30150 ...
รายละเอียด ...

บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ 304 อยู่ที่ ลำปาง 52100 ...
รายละเอียด ...

โกดังยาเส้น

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ หนองคาย 43110 ...
รายละเอียด ...

ธนากิจการช่าง

ประกอบกิจการ โฉนดเลขที่ 299 อยู่ที่ ตราด 23110 ...
รายละเอียด ...

บริษัท นะกานี จำกัด

ประกอบกิจการ 16,16/1-3 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10150 ...
รายละเอียด ...

มูลสุวรรณค้าพืช

ประกอบกิจการ 150 อยู่ที่ อุบลราชธานี 34280 ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส วี เจ พริ้นติ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ การพิมพ์หนังสือ สื่อโฆษณา กล่องบรรจุภัณฑ์ อยู่ที่ บางบอน กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

ธนาภาค้าบ้านเรือนไทย

ประกอบกิจการ 78 อยู่ที่ กาฬสินธุ์ 46120 ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

บริษัท ไทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ตลอดจนชิ้นส่วนระบบส่งกำลังเครื่องยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับรถยนต์โดยเ ...
รายละเอียด ...

ประทวนการช่าง

ประกอบกิจการ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่ ตรอน อุตรดิตถ์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท บางกอก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการ การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร อยู่ที่ สรรคบุรี ชัยนาท ...
รายละเอียด ...

บ่อทรายใจสมุทร

ประกอบกิจการ ขุดตักทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ...
รายละเอียด ...

นายพิทักษ์ สาคร

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้จากไม้ แกะสลักไม้ อยู่ที่ วังเจ้า ตาก ...
รายละเอียด ...

นายอนงค์ สังฆะวดี

ประกอบกิจการ ขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ เชียงแสน เชียงราย ...
รายละเอียด ...

บริษัท เจนเนอรัล เพลตติ้ง อินดัสทรี จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไคซิน อินดัสตรี้ จำกัด

ประกอบกิจการ การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ บางบอน กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซี.เอส.แอล วู๊ดเดิร์น แมนูแฟคเชอเรอ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ส่วนประกอบอาคารที่ทำจากไม้ อยู่ที่ ไทรน้อย นนทบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด

ประกอบกิจการ ทำแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

Loading...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

นางกิ้มย่อง ศรีพักตร์

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ท่าแซะ ชุมพร ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็คเซล อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ขวดนม ฝาครอบขวดนม แก้วน้ำหัดดื่ม ที่จับขวดนม ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ (ยางซิลิโคน) เช่น จุก ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ...
รายละเอียด ...

ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ วิชชุตเวส

ประกอบกิจการ ขุด ตักกรวด ดิน และทราย อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ...
รายละเอียด ...

ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (บุรีรัมย์)

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก อยู่ที่ โนนสูง นครราชสีมา ...
รายละเอียด ...

ลานมันสงวน

ประกอบกิจการ การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ...
รายละเอียด ...

จำลองชัย 2006

ประกอบกิจการ บรรจุก๊าซออกซิเจน อยู่ที่ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยตะกรันเหล็ก อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

บริษัท โรงสีหิรัณย์จรัส จำกัด

ประกอบกิจการ อบข้าวเปลือก อยู่ที่ เฉลิมพระเกียรติ  บุรีรัมย์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.พี. ซิงค์ โลหะ จำกัด

ประกอบกิจการ รับชุบซิงค์ และชุบเคลือบผิวโลหะ อยู่ที่ คลองหลวง  ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรีนสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลเกษตรกรรม โดยการ บด ป่น หรือการย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช และ เศษไม้ขี้เลื่อย เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง อยู่ที่  ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมนตรี พิษณุโลก

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่มและขวดน้ำพลาสติก อยู่ที่ บางกระทุ่ม  พิษณุโลก ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี ...
รายละเอียด ...

ดาวสว่างฟาร์ม

ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่ อยู่ที่ เมืองหนองคาย  หนองคาย ...
รายละเอียด ...

นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น ...
รายละเอียด ...

บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ อยู่ที่ บางพลี  สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

นางกำไล เพลงปาน

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดินลูกรัง อยู่ที่ พนมทวน กาญจนบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของโลหะ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิก ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ...
รายละเอียด ...

พื้นงามสักทอง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ ...
รายละเอียด ...

นายมรกต สิงหเสนี

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ มหาชนะชัย ยโสธร ...
รายละเอียด ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

ท่าทรายเจี่ยรุ่งเรือง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ วังเจ้า ตาก ...
รายละเอียด ...

โรงน้ำแข็ง ซิ้มเจริญ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็ง อยู่ที่ แม่อาย เชียงใหม่ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ...
รายละเอียด ...

แพอรุณ

ประกอบกิจการ แปรรูปอาหารทะเล(ล้าง แกะ ชำแหละ สัตว์น้ำ) อยู่ที่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำสายกระเป๋า และสายรัดปากถุงจากพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี ...
รายละเอียด ...

นายทวี คำหาญ

ประกอบกิจการ กลึง ปั๊ม เชื่อมโลหะทั่วไป ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมอาหารสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อยู่ที่ โนนสัง หนองบัวลำภู ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมืองแมนการโยธา จำกัด

ประกอบกิจการ ขุดดิน ร่อน และคัดขนาดทราย อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

นายเสถียร ดวงชื่น

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ แม่แตง เชียงใหม่ ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ บรรจุสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร และอื่นๆ อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

ขวัญใจ กม.5

ประกอบกิจการ อัดกระดาษ และอัดเศษโลหะ อยู่ที่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ...
รายละเอียด ...

อู่อู๊ฐการช่าง

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ และเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ.เอ็น.ซี.พลาสติก จำกัด

ประกอบกิจการ การทำพลาสติกเป็นเม็ด อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอกสิน การ์เด้นโฮม จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมี เช่น น้ำยาเร่งคอนกรีต น้ำยากันซึม กาวติดคอนกรีต น้ำยาเคลือบพื้น อยู่ที่ ธัญบุรี ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมอเตอร์(วิเชียรบุรี)

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ ตรวจสภาพรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ อยู่ที่ เมืองระยอง ระยอง ...
รายละเอียด ...

บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ อยู่ที่ พระประแดง สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เจ.คิงฟรุ๊ต 55

ประกอบกิจการ แปรรูปมะขาม อยู่ที่ ฟากท่า อุตรดิตถ์ ...
รายละเอียด ...

นางอำไพ แซ่หวู

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

นายบุญเลิศ สุขคำเมือง

ประกอบกิจการ ทำเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ เช่น ถ้วย เขียง ฯลฯ อยู่ที่ ห้างฉัตร ลำปาง ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

นายสมหมาย เปี่ยมไชย

ประกอบกิจการ ทำบ้านทรงไทย อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ...
รายละเอียด ...

โรงน้ำแข็งแม่สะเรียง มิตรภาพ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งซอง และน้ำดื่ม อยู่ที่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ...
รายละเอียด ...

ณะราทิพย์

ประกอบกิจการ โรงงานน้ำแข็ง อยู่ที่ ท่ายาง เพชรบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท พัทร พรีซิชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต สกรู น๊อต อะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักร อยู่ที่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ศิริวิลัย 2558 จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากพลาสติก อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

บริษัท คลังแก้วอธิภัทร จำกัด

ประกอบกิจการ บด ย่อย ขวด เศษแก้ว อยู่ที่ โชคชัย นครราชสีมา ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพโอเนียร์มอเตอร์พาร์ท จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เทค จำกัด

ประกอบกิจการ การตัด พับ ม้วนโลหะ และกลึง เจาะ คว้าน กัด อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท บาตูบาร่า จำกัด

ประกอบกิจการ คัดขนาดถ่านหินบิทูมินัส อยู่ที่ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ...
รายละเอียด ...

นายไพรัตน์ ก้องภักดีสุข

ประกอบกิจการ ฆ่าสุกรและชำแหละเนื้อสุกร อยู่ที่ เมืองนครปฐม นครปฐม ...
รายละเอียด ...

Loading...