รายชื่อโรงงาน ปี 2555

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช ทรัค เซอร์วิส

ประกอบกิจการ 2626 อยู่ที่ นครราชสีมา 30000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เอนกเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ 44/2 อยู่ที่ แพร่ 54130 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธนโชติ อยู่ชนะ

ประกอบกิจการ 51,53 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ปัญญฉัตร์ บุ๊ค บายดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ 36 อยู่ที่ นนทบุรี 11140 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทยสร้าง วิศวกรรม จำกัด

ประกอบกิจการ 38/1 อยู่ที่ ราชบุรี 70110 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด

ประกอบกิจการ 112/27 อยู่ที่ ปทุมธานี 12000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทยพอลลูเทค จำกัด

ประกอบกิจการ 1/7 อยู่ที่ ปทุมธานี 12140 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุพรีม แอสโซซิเอท จำกัด

ประกอบกิจการ 24/36-37 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10540 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นครพัฒนา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ 177 อยู่ที่ นครราชสีมา 30000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เอส พี เอ็น โครเมียม

ประกอบกิจการ 2/16 อยู่ที่ กาญจนบุรี 71120 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

นายพลทอง วรนาม

ประกอบกิจการ สีข้าว อยู่ที่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บุญเหลือการช่าง

ประกอบกิจการ ทำโลงศพ อยู่ที่ จอมทอง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซี.เอ็น.ซี.พลาสแพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภาชนะบรรจุ เช่น ถุงพลาสติก อยู่ที่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ร้านใบหยกค้าของเก่า

ประกอบกิจการ อัดเศษกระดาษ เศษโลหะ เศษพลาสติก เพื่อจำหน่าย อยู่ที่ เมืองนครพนม นครพนม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสมใจ คำวัน

ประกอบกิจการ การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ บางบอน กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที อยู่ที่ พุนพิน สุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทองไชย อุตสาหกรรม จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในยานพาหนะทุกชนิด ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยว ...
รายละเอียด ...

บริษัท ปุ๋ยไทยพัฒนา จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมปุ๋ยเคมีแบบแบ่งบรรจุ อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ออโต้คอนโซล (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 30.16 กิโลวัตต์ อยู่ที่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

บริษัท สุพรชัย จำกัด

ประกอบกิจการ เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

จำลองชัย 2006

ประกอบกิจการ บรรจุก๊าซออกซิเจน อยู่ที่ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมกก้า หาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 3 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ จะนะ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค จำกัด

ประกอบกิจการ การเพาะเชื้อเห็ด อยู่ที่ แกลง ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชางฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยตะกรันเหล็ก อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.ที.ซี. ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสานิต เทพนา

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น อยู่ที่ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกิ้มย่อง ศรีพักตร์

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ท่าแซะ ชุมพร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

บริษัท เอ แอนด์ จี พลูหลวง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ หล่มสัก  เพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ดาวสว่างฟาร์ม

ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่ อยู่ที่ เมืองหนองคาย  หนองคาย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรีนสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลเกษตรกรรม โดยการ บด ป่น หรือการย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช และ เศษไม้ขี้เลื่อย เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง อยู่ที่  ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมนตรี พิษณุโลก

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่มและขวดน้ำพลาสติก อยู่ที่ บางกระทุ่ม  พิษณุโลก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โกโฮมค้าไม้วาปี

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วาปีปทุม  มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บุษราภรณ์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคาร และเครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย  แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ

ประกอบกิจการ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ วารินชำราบ  อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

บริษัท กรุงเทพ ออโตโมบิล จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกำไล เพลงปาน

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดินลูกรัง อยู่ที่ พนมทวน กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โปรซิงค์ อินเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยก, รถเครน อยู่ที่ พุทธมณฑล นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ประกอบกิจการ ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เทพารักษ์-เทพสถิต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เทพสถิต ชัยภูมิ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

แพอรุณ

ประกอบกิจการ แปรรูปอาหารทะเล(ล้าง แกะ ชำแหละ สัตว์น้ำ) อยู่ที่ เมืองปัตตานี ปัตตานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

บริษัท นีโอะ สยาม จำกัด

ประกอบกิจการ ทอสายกระเป๋าจากด้าย พีพี และฝ้าย อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ บรรจุสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร และอื่นๆ อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า อยู่ที่ หาดใหญ่ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมืองแมนการโยธา จำกัด

ประกอบกิจการ ขุดดิน ร่อน และคัดขนาดทราย อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำสายกระเป๋า และสายรัดปากถุงจากพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางเมทินีย์ แก่นทอง

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ป่าบอน พัทลุง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เจ.เจ.สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุจากโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ธีระเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ วังสะพุง เลย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

ไร่สายลม

ประกอบกิจการ อบเมล็ดพืช สีข้าวโพดและเก็บรกษาหรือลำเลียงพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไท่ลี่ต๋า (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรองเท้า อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เคทีเอ็น.ฟาร์มมิ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ เมืองลำพูน ลำพูน (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พยัคฆวรรณ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเนื้อสัตว์อบกรอบ และอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ อยู่ที่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พงศกร พรีซิซั่น จำกัด

ประกอบกิจการ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดย การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ อยู่ที่ สันกำแ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไฮเทค พลาส จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองระยอง ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงรมบ้านไร่ยาว

ประกอบกิจการ ผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอเซีย เลเธอร์ โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก และบดย่อยพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โตไกย่า จำกัด

ประกอบกิจการ ห้องเย็นและชำแหละ แกะ ล้าง รมควันสัตว์น้ำ อยู่ที่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางเจียรนัย นราธิปกร

ประกอบกิจการ การทำวงกบ ขอบประตู หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ อยู่ที่ เชียงคาน เลย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

บริษัท เอช.เค. อินดัสตรี้ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุสที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงงานภัทรพงษ์พันธ์

ประกอบกิจการ ผลิตและแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซาฟราน เคบิน กรุงเทพ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น พาเลท ตู้คอนเทนเนอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์สำหรับอากาศยานโลหะ เป็นต้น อยู่ที่ บางบ่อ สมุทรปราการ (เพิ่ม ...
รายละเอียด ...

ไทยเจริญพืชผล

ประกอบกิจการ สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียนต่อวัน อยู่ที่ คำม่วง กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เบทาโกรการเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด)

ประกอบกิจการ คัดและบรรจุไข่ อยู่ที่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ภูเก็ตยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ล้าง ชำแหละ แกะ บดเนื้อสัตว์ การถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีทำให้เยือกแข็งและห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ำ อยู่ที่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต (เพิ่มเติม&helli ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซกคะลาการโยธา

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ ชุมแสง นครสวรรค์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวสันติญา กุสยม

ประกอบกิจการ ดูดทรายในคลองสาธารณะ อยู่ที่ ท่าแซะ ชุมพร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพรการค้า 2558

ประกอบกิจการ แกะ ล้างสัตว์น้ำ ได้แก่ ตัดหัว แล่ ลอกหนัง แช่เย็น อยู่ที่ เมืองสงขลา สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด

ประกอบกิจการ โม่ บด ย่อยหิน อยู่ที่ อู่ทอง สุพรรณบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...