รายชื่อโรงงาน ปี 2555

ฮั่งเส็งช่องแค

ประกอบกิจการ 22 อยู่ที่ นครสวรรค์ 60210 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ 188 อยู่ที่ สงขลา 90320 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางปวีณา บัวอิ่น

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ น่าน 55140 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกิ้มยี่ ลีลาโกสิทธิ์

ประกอบกิจการ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 850, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 676 และโฉนดที่ดิน เลขที่ 79307 อยู่ที่ ต ...
รายละเอียด ...

อุดมทรัพย์การช่าง

ประกอบกิจการ 7/2 อยู่ที่ บุรีรัมย์ 31220 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด

ประกอบกิจการ 112/27 อยู่ที่ ปทุมธานี 12000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายประเสริฐ วิชัยวงษ์

ประกอบกิจการ 92/1 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10240 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ประติมาแอนด์บราลี จำกัด

ประกอบกิจการ 59 อยู่ที่ ลำปาง 52190 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ที.อาร์.เอ็ม.แอสโซซิเอทิด จำกัด

ประกอบกิจการ 99/1 อยู่ที่ ราชบุรี 70190 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทรัพย์อนันต์ พริ้นติ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ 378 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10280 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

นายครองศักย์ ศิรศักยนันท์

ประกอบกิจการ อบผลิตผลทางการเกษตร อยู่ที่ พร้าว เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บ่อบ้านยาง

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดิน ทราย และดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ เมืองนครปฐม นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ”พิษณุโลก-แสงดาว”

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท มิทซูบะ เอเชีย อาร์ แอนด์ ดี จำกัด

ประกอบกิจการ ทดสอบวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายยุทธศักดิ์ สุสิทธิโชติ

ประกอบกิจการ ขุด ตัก คัด แยกและล้างทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ ท้ายเหมือง พังงา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางพจนา อนุตรโสตถิ

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมยานหรือส่วนประกอบของยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง รถจักรยานสามล้อ รถจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อยู่ที่  ...
รายละเอียด ...

บริษัท เจแปน พรีซิชั่น ทูลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ การทำส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักร อยู่ที่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอสดับบลิวซี แบริ่งส์ เทคโนโลยี จำกัด

ประกอบกิจการ ประกอบตลับลูกปืนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมยานยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ชัย เมทัลชีท

ประกอบกิจการ รีดลอนหลังคาเหล็ก อยู่ที่ บ้านไผ่ ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โชคบุญมา

ประกอบกิจการ การทำน้ำดื่ม อยู่ที่ อรัญประเทศ สระแก้ว (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ วิชชุตเวส

ประกอบกิจการ ขุด ตักกรวด ดิน และทราย อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น อยู่ที่ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุพรชัย จำกัด

ประกอบกิจการ เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

จำลองชัย 2006

ประกอบกิจการ บรรจุก๊าซออกซิเจน อยู่ที่ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.ที.ซี. ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงงานปุ๋ยเขาสาบสิบหาบ

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี อยู่ที่ ท่ามะกา กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมกก้า หาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 3 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ จะนะ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่นโลหะแผ่นรัดลอน แป-ระแนง เป็นต้น อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสานิต เทพนา

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

บริษัท เอส.พี. ซิงค์ โลหะ จำกัด

ประกอบกิจการ รับชุบซิงค์ และชุบเคลือบผิวโลหะ อยู่ที่ คลองหลวง  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ดาวสว่างฟาร์ม

ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่ อยู่ที่ เมืองหนองคาย  หนองคาย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายจงรักษ์ ไชยโย

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ที่ นบพิตำ  นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บุษราภรณ์เฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคาร และเครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย  แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรีนสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลเกษตรกรรม โดยการ บด ป่น หรือการย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช และ เศษไม้ขี้เลื่อย เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง อยู่ที่  ...
รายละเอียด ...

บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ อยู่ที่ บางพลี  สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

แพอรุณ

ประกอบกิจการ แปรรูปอาหารทะเล(ล้าง แกะ ชำแหละ สัตว์น้ำ) อยู่ที่ เมืองปัตตานี ปัตตานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ท่าทรายเจี่ยรุ่งเรือง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ วังเจ้า ตาก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวลีลาวัลคุ์ ศิริชนะสกุล

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เทพา สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงน้ำแข็ง ซิ้มเจริญ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็ง อยู่ที่ แม่อาย เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โปรซิงค์ อินเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยก, รถเครน อยู่ที่ พุทธมณฑล นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางเมทินีย์ แก่นทอง

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ป่าบอน พัทลุง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า อยู่ที่ หาดใหญ่ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เจ.เจ.สตีล จำกัด

ประกอบกิจการ ทำภาชนะบรรจุจากโลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเสถียร ดวงชื่น

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ แม่แตง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ วังสะพุง เลย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ธีระเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริ

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่ พานทอง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชุนหลี ปราจีนบุรี จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ประกอบกิจการ ทำวงกบประตู หน้าต่าง ผลิตเครื่องเรือนและเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

อ.เกษตรรุ่งเรือง

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อยู่ที่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยามวิคตอรี่เคมิคอล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตสารปรุงแต่งอาหาร และสารคงสภาพอาหารทุกชนิด อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เจียงเซิน ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้วงกบ ประตูหน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ อยู่ที่ ดอนตูม นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ศิวะ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีตอัดแรง อยู่ที่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ท่าทรายสุบิล ศรีสาร

ประกอบกิจการ ดูดทราย (ทะเบียนเรือเลขที่ 52708034, 537000052) อยู่ที่ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอพีจี อินเซ็นซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

บริษัท ซุปเปอร์ เอ้กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกขนาดไข่ อยู่ที่ บ้านฝาง ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แสงไทยเมทัลชีท จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีท อยู่ที่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พะเยาคอนกรีต 1993 จำกัด โรงงาน 2

ประกอบกิจการ การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ที่ ดอกคำใต้ พะเยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองเฟอร์นิเจอร์ 2497

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องเรือนจากไม้และเครื่องตกแต่งอาคารจากไม้ อยู่ที่ ยางตลาด กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมแป้งและแบ่งบรรจุแป้งข้าวสาลี แป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ อยู่ที่ หางดง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ การทำขนมปังสด หรือขนมเค้ก อยู่ที่ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนทั่วไปจากพลาสติก หุ้มเบาะรถยนต์ด้วยหนังแท้และหนังสังเคราะห์ อยู่ที่ ลำลูกกา ปทุมธานี (เพิ่มเติม&h ...
รายละเอียด ...

ห้วยยอดการทราย

ประกอบกิจการ ดูดทรายในแม่น้ำตรัง อยู่ที่ ห้วยยอด ตรัง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอดด้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตปูนฉาบสำเร็จรูป อยู่ที่ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...