รายชื่อโรงงาน ปี 2555

นายทวีโชค เชาวนสุภา

ประกอบกิจการ 149 อยู่ที่ สมุทรสาคร 74000 ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซันวา เมทอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ 553 อยู่ที่ ปราจีนบุรี 25140 ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ.จี .แมนุแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ 549-1 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10150 ...
รายละเอียด ...

พิชชากรค้าไม้

ประกอบกิจการ 20 อยู่ที่ แพร่ 54130 ...
รายละเอียด ...

นายประกิต คุณวุฒิรักษ์

ประกอบกิจการ 1/3,1/4 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10250 ...
รายละเอียด ...

นายวิสุทธิ์ พุ่มหมอก

ประกอบกิจการ 100 อยู่ที่ กำแพงเพชร 62120 ...
รายละเอียด ...

นางสาวขนิษฐา แสนจักร์

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น สีข้าวโพด อยู่ที่ ปากชม เลย ...
รายละเอียด ...

บริษัท โคลท์ พลัส(ประเทศไทย)

ประกอบกิจการ 48/1 อยู่ที่ ปทุมธานี 12140 ...
รายละเอียด ...

นางสาวพรพรรณ รัตนมงคลเจริญ

ประกอบกิจการ 88/99 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10130 ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

บริษัท หนองคายทรายแก้ว จำกัด

ประกอบกิจการ ดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 5670 00197) อยู่ที่ เมืองหนองคาย หนองคาย ...
รายละเอียด ...

โชคมานิตรุ่งเรืองการช่าง

ประกอบกิจการ ทำวงกบประตูหน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง และเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้แปรรูป อยู่ที่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ...
รายละเอียด ...

นายพีระวัฒน์ ศรีพิทักษ์

ประกอบกิจการ ผลิต และประกอบ แบตเตอรี่ ใช้สำหรับ โซล่าเซล เรือ รถยนต์ อยู่ที่ บางบ่อ สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

บริษัท บางกอก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการ การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร อยู่ที่ สรรคบุรี ชัยนาท ...
รายละเอียด ...

นางสาวอัจฉรา อลงกรณ์โสภิต

ประกอบกิจการ ผสมปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น อยู่ที่ บางเลน นครปฐม ...
รายละเอียด ...

บริษัท สงขลา เจ.เอส.การช่าง จำกัด

ประกอบกิจการ กลึง เจาะ คว้าน เจียน เชื่อมโลหะ อยู่ที่ เมืองสงขลา สงขลา ...
รายละเอียด ...

เครือวัลย์นำโชค

ประกอบกิจการ การทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง หลอด ท่อ แผ่น ชิ้น หรือรูปทรงต่างๆ อยู่ที่ เมืองสระแก้ว สระแก้ว ...
รายละเอียด ...

บิ๊กบอย คาร์ เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ อยู่ที่ น้ำยืน อุบลราชธานี ...
รายละเอียด ...

นายธวัช โมกสิโร

ประกอบกิจการ ทำวงกบประตู-หน้าต่าง อยู่ที่ สิงหนคร สงขลา ...
รายละเอียด ...

เอส ที ฟอร์จจิ้ง

ประกอบกิจการ ทำชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์สำหรับรถบรรทุก รถพ่วง อยู่ที่ พระประแดง สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

Loading...

พื้นที่โฆษณา

[adinserter block="1"]

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (บุรีรัมย์)

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก อยู่ที่ โนนสูง นครราชสีมา ...
รายละเอียด ...

ทรัพย์สมพรการเกษตร

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ ดอนจาน กาฬสินธุ์ ...
รายละเอียด ...

ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่นโลหะแผ่นรัดลอน แป-ระแนง เป็นต้น อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น อยู่ที่ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.ที.ซี. ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ...
รายละเอียด ...

นายสุกิจ เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ทำถุงพลาสติก ทำเม็ดพลาสติก และบดเศษพลาสติก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

จำลองชัย 2006

ประกอบกิจการ บรรจุก๊าซออกซิเจน อยู่ที่ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์

ประกอบกิจการ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช อยู่ที่ บางเลน ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรีนสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลเกษตรกรรม โดยการ บด ป่น หรือการย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช และ เศษไม้ขี้เลื่อย เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง อยู่ที่  ...
รายละเอียด ...

บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ อยู่ที่ บางพลี  สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

นายเกริตกฤต พลายพล

ประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองระนอง  ระนอง ...
รายละเอียด ...

บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี ...
รายละเอียด ...

นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ แอนด์ จี พลูหลวง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ หล่มสัก  เพชรบูรณ์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.พี. ซิงค์ โลหะ จำกัด

ประกอบกิจการ รับชุบซิงค์ และชุบเคลือบผิวโลหะ อยู่ที่ คลองหลวง  ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สาขาจักราช)

ประกอบกิจการ ผลิตของเล่นเด็กจากผ้าทุกชนิด บุในหมวกกันน๊อค และชิ้นส่วนยานยนต์ ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ และทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หนังแท้ ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตผลการเกษตรกรรมว่าด้วยการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น ทะลายปาล์ม เหง้ามัน กำลังการผลิต 330000 ...
รายละเอียด ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์สำหรับขัดเงาโลหะและอโลหะ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

นายมรกต สิงหเสนี

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ มหาชนะชัย ยโสธร ...
รายละเอียด ...

เทพารักษ์-เทพสถิต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เทพสถิต ชัยภูมิ ...
รายละเอียด ...

นายสมชาย เกตุวัตถา

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยก, รถเครน อยู่ที่ พุทธมณฑล นครปฐม ...
รายละเอียด ...

บริษัท แวนเนท อิเลคทรอนิค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตประกอบดัดแปลงหรือซ่อมแซมโทรทัศน์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

นางกำไล เพลงปาน

ประกอบกิจการ ขุด ตัก ดินลูกรัง อยู่ที่ พนมทวน กาญจนบุรี ...
รายละเอียด ...

ท่าทรายเจี่ยรุ่งเรือง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ วังเจ้า ตาก ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี ...
รายละเอียด ...

นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริ

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ บรรจุสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร และอื่นๆ อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

นายเสถียร ดวงชื่น

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ แม่แตง เชียงใหม่ ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ...
รายละเอียด ...

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

นายทวี คำหาญ

ประกอบกิจการ กลึง ปั๊ม เชื่อมโลหะทั่วไป ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า อยู่ที่ หาดใหญ่ สงขลา ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมอาหารสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อยู่ที่ โนนสัง หนองบัวลำภู ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท เอส.ซี.พี เมทัลชีท จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นเหล็กหลังคารีดลอนและตัด พับ เชื่อมโลหะ อยู่ที่ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ...
รายละเอียด ...

นางสมพิศ วังคำ

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ ...
รายละเอียด ...

บ่อดินปิยวัฒน์

ประกอบกิจการ การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย เอสซีที จำกัด

ประกอบกิจการ ดัดแปลงชิ้นส่วนท่อทองแดงสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ ตู้เย็น อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยี จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ยาง อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ขุดดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ จะนะ สงขลา ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาหลวงวัสดุภัณฑ์

ประกอบกิจการ ขุดตักคัดแยกดิน ทราย อยู่ที่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ...
รายละเอียด ...

นายประพัน ผลทวี

ประกอบกิจการ รับซื้อเศษยางเพื่อทำยางเครป อยู่ที่ ท่าแซะ ชุมพร ...
รายละเอียด ...

แทนไทไม้สักทอง

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ ท่าวังผา น่าน ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรัจฌา คอนสตรัคชั่น

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นบ้านสำเร็จรูป อยู่ที่ องครักษ์ นครนายก ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

นายอนุชา ว่องประเสริฐ

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ จะนะ สงขลา ...
รายละเอียด ...

สยาม เอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์ที จีรนันท์การค้า

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ ศรีสงคราม นครพนม ...
รายละเอียด ...

บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำผักและน้ำผลไม้ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชัย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ...
รายละเอียด ...

บริษัท กาญจนบุรี โพลีแพค จำกัด

ประกอบกิจการ ทอกระสอบพลาสติก อยู่ที่ ท่าม่วง กาญจนบุรี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ออนรี ซี่ มี จำกัด

ประกอบกิจการ การทำเครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย เช่น แป้งพัฟ อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ลับใบเลื่อย และขึ้นฟันใบเลื่อย อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

นายประเสริฐ แจ้งกิตติชัย

ประกอบกิจการ ทำสีน้ำ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ...
รายละเอียด ...

บริษัท แสงธนารักษ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากโลหะ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ ...
รายละเอียด ...

Loading...