รายชื่อโรงงาน ปี 2555

บริษัท สุวรรณภูมิ เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 154694,154693,154692,154691,154690,153714 และ 154688 อยู่ที่ ปทุมธานี 12150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ธนศักดิ์อาภรณ์

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ ปทุมธานี 12150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ทีดีเอฟ แฟบริเคชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ 515 อยู่ที่ ปราจีนบุรี 25110 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ป้าหลีไม้เก่า

ประกอบกิจการ 7 อยู่ที่ พะเยา 56120 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แสงไชยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

ประกอบกิจการ 6 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10160 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

อ. เจริญการเกษตร

ประกอบกิจการ 68 อยู่ที่ เพชรบูรณ์ 67130 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเคซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (1998) จำกัด

ประกอบกิจการ 13/3 อยู่ที่ ชลบุรี 20150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์บุรี แก๊ส

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ ปราจีนบุรี 25240 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ทรัพย์ทวีเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ 470/1 อยู่ที่ แพร่ 54130 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวกาญจนา บุญชัยพัฒนกิจ

ประกอบกิจการ 0 อยู่ที่ พิจิตร 66160 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

บริษัท เอสเอ็ม วีล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และหลอมโลหะ เช่น อุปกรณ์เครื่องจักร และอะไหล่รถยนต์ อยู่ที่ บางปะกง ฉะเชิงเ ...
รายละเอียด ...

บริษัท แท แซน (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายสารเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง อยู่ที่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็มเอส ออโต้ การันตี จำกัด

ประกอบกิจการ ปะผุ เคาะ และพ่นสียานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ อยู่ที่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เค.เอส. ไบโอ-พลัส จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 4.8 เมกะวัตต์ อยู่ที่ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญไอซ์ 2002

ประกอบกิจการ ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 10.44 เมกะวัตต์ อยู่ที่ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายประภาส จอมคำสิงห์

ประกอบกิจการ สีข้าว อยู่ที่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ร้านทรัพย์สมบัติพันธุ์ข้าว

ประกอบกิจการ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อยู่ที่ เมืองชัยนาท ชัยนาท (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ลพบุรี ไทร์แอนด์ พลาสติก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากยางรถยนต์และพลาสติกที่ใช้แล้ว ด้วยกระบวนการ Pyrolysis อยู่ที่ ชัยบาดาล ลพบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เดลต้า ไฮดรอลิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตกระบอกไฮดรอลิกส์ สำหรับเครื่องจักรกลหนัก อยู่ที่ บ้านค่าย ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (บุรีรัมย์)

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก อยู่ที่ โนนสูง นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น อยู่ที่ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็คเซล อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ขวดนม ฝาครอบขวดนม แก้วน้ำหัดดื่ม ที่จับขวดนม ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ (ยางซิลิโคน) เช่น จุก ...
รายละเอียด ...

ลานมันสงวน

ประกอบกิจการ การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ วิชชุตเวส

ประกอบกิจการ ขุด ตักกรวด ดิน และทราย อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุพรชัย จำกัด

ประกอบกิจการ เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกิ้มย่อง ศรีพักตร์

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ท่าแซะ ชุมพร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โกโฮมค้าไม้วาปี

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วาปีปทุม  มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โรงสีหิรัณย์จรัส จำกัด

ประกอบกิจการ อบข้าวเปลือก อยู่ที่ เฉลิมพระเกียรติ  บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายจงรักษ์ ไชยโย

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ที่ นบพิตำ  นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.พี. ซิงค์ โลหะ จำกัด

ประกอบกิจการ รับชุบซิงค์ และชุบเคลือบผิวโลหะ อยู่ที่ คลองหลวง  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ดาวสว่างฟาร์ม

ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่ อยู่ที่ เมืองหนองคาย  หนองคาย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรีนสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลเกษตรกรรม โดยการ บด ป่น หรือการย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช และ เศษไม้ขี้เลื่อย เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง อยู่ที่  ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

นายสมชาย เกตุวัตถา

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท กรุงเทพ ออโตโมบิล จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โปรซิงค์ อินเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงน้ำแข็ง ซิ้มเจริญ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็ง อยู่ที่ แม่อาย เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

แพอรุณ

ประกอบกิจการ แปรรูปอาหารทะเล(ล้าง แกะ ชำแหละ สัตว์น้ำ) อยู่ที่ เมืองปัตตานี ปัตตานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเล็ก ไอดรอลิค เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมรถยก, รถเครน อยู่ที่ พุทธมณฑล นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของโลหะ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิก ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมืองแมนการโยธา จำกัด

ประกอบกิจการ ขุดดิน ร่อน และคัดขนาดทราย อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า อยู่ที่ หาดใหญ่ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นีโอะ สยาม จำกัด

ประกอบกิจการ ทอสายกระเป๋าจากด้าย พีพี และฝ้าย อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ธีระเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายทวี คำหาญ

ประกอบกิจการ กลึง ปั๊ม เชื่อมโลหะทั่วไป ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ วังสะพุง เลย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท รอเยลคราวน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ ทำสายกระเป๋า และสายรัดปากถุงจากพลาสติก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งถาวรเกษตรภัณฑ์

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ สิชล นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ที เอส เอ็น ออโต้พาร์ท จำกัด

ประกอบกิจการ ปั๊ม ตัด พับ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.ที.เค.พาร์ท จำกัด

ประกอบกิจการ ทำชิ้นส่วน/อุปกรณ์สำหรับรถยนต์ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเคมีคอล

ประกอบกิจการ ผลิต แบ่งบรรจุทินเนอร์ น้ำมันสน และน้ำมันผสมสีทาบ้าน อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธีรวุธ อรุณสันติเดชา

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ปะทิว ชุมพร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

วิวัฒน์ฟาร์ม

ประกอบกิจการ บด พืช เมล็ดพืช กากพืช เพื่อผสมเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ศิลามหาราช จำกัด

ประกอบกิจการ โม่ บด หรือย่อยหิน อยู่ที่ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เค.เอส.ไอ (ปราจีนบุรี) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fiberboard) อยู่ที่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายพัชระ วัฒนจงกล

ประกอบกิจการ บดย่อยวัตถุดิบ เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชนิดแข็งจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีค่าความร้อน อยู่ที่ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม&helli ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมบำรุงรถยนต์ และยานพาหนะ อยู่ที่ นากลาง หนองบัวลำภู (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

บริษัท ไทย บิวตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องสำอาง อยู่ที่ บางใหญ่ นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ออการ์นิค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และแบ่งบรรจุ อยู่ที่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฮิวจ์เนส จำกัด

ประกอบกิจการ สร้างระบบลำเลียงวัสดุ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เค.พี.อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

ประกอบกิจการ อบพืชผลทางการเกษตร อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวทิพวรรณ สมวงค์

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ มหาชนะชัย ยโสธร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท รามอินทราฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ คันนายาว กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไอ เอส อาร์ เมทัล เวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนจากอลูมิเนียม เช่น ทัพพี ช้อน ตะหลิว อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ดับบลิวซีอาร์ พี.รีไซเคิล

ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ อยู่ที่ โชคชัย นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด

ประกอบกิจการ ชำแหละชิ้นสุกร อยู่ที่ เมืองนครปฐม นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โทเซอิ-พันคัม แอ็ดวานซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ บ้านฉาง ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...