รายชื่อโรงงาน ปี 2555

นางสาววาสนา ไชยแว่นตา

ประกอบกิจการ 129 อยู่ที่ เชียงใหม่ 50280 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายทนงศักดิ์ ระวังวงศ์

ประกอบกิจการ น.ส.4จ. เลขที่ 7411 เลขที่ดิน 34 อยู่ที่ นครศรีธรรมราช 80160 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูซ่า อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

ประกอบกิจการ 34 อยู่ที่ สมุทรสาคร 74110 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายลพ วังสิงห์

ประกอบกิจการ 148 อยู่ที่ ตาก 63110 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ประภาคำ

ประกอบกิจการ 52/4 อยู่ที่ สระบุรี 18160 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงสีแสงเพชรชัยภูมิ

ประกอบกิจการ 140 อยู่ที่ ชัยภูมิ 36000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีทีจี คอนกรีต

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 75300,75385 อยู่ที่ อุบลราชธานี 34000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท หัว ซิน โฟม รี-บอนดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการ 6/9 อยู่ที่ นครปฐม 73210 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศักดิ์ชัย 1999

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ บุรีรัมย์ 31150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอนริช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการ โฉนดที่ดินเลขที่ 36809 อยู่ที่ ตาก 63110 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด สาขาสีคิ้ว

ประกอบกิจการ สีข้าวโพด, ทำมันเส้น อยู่ที่ สีคิ้ว นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอลชีท (บ้านไผ่)

ประกอบกิจการ ตัด พับ ม้วนโลหะทั่วไป อยู่ที่ บ้านไผ่ ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฮิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลสำเร็จรูป อยู่ที่ อุทัย พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวธนาพร พุกนวน

ประกอบกิจการ อบเมล็ดพืช ลำเลียงและเก็บรักษา อยู่ที่ เชียงของ เชียงราย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ อยู่ที่ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ที เอ็ม เค (ประเทศไทย)จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตสาหร่ายแปรรูป เช่น สาหร่ายอบปรุงรส สาหร่ายย่างปรุงรส อยู่ที่ สามโคก ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตบานประตู-หน้าต่าง เครื่องเฟอร์นิเจอร์จากโลหะ อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต วาล์ว ข้อต่อข้องอ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไชยรุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นาย ธีระ วงค์หาญ

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วังชิ้น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกิ้มย่อง ศรีพักตร์

ประกอบกิจการ ขุดตักดินเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ ท่าแซะ ชุมพร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค จำกัด

ประกอบกิจการ การเพาะเชื้อเห็ด อยู่ที่ แกลง ระยอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลานมันสงวน

ประกอบกิจการ การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุพรชัย จำกัด

ประกอบกิจการ เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส.ที.ซี. ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ บางละมุง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ทรัพย์สมพรการเกษตร

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ ดอนจาน กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลฏาภาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และชั้นวางของ เป็นต้น อยู่ที่ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

บริษัท เอ แอนด์ จี พลูหลวง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ หล่มสัก  เพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมนตรี พิษณุโลก

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่มและขวดน้ำพลาสติก อยู่ที่ บางกระทุ่ม  พิษณุโลก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โกโฮมค้าไม้วาปี

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วาปีปทุม  มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายจงรักษ์ ไชยโย

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ที่ นบพิตำ  นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด (สาขาจักราช)

ประกอบกิจการ ผลิตของเล่นเด็กจากผ้าทุกชนิด บุในหมวกกันน๊อค และชิ้นส่วนยานยนต์ ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ และทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หนังแท้ ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ

ประกอบกิจการ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ วารินชำราบ  อุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว อยู่ที่ เมืองอุดรธานี  อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเกริตกฤต พลายพล

ประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองระนอง  ระนอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสุปราณี เล็กสกุลดิลก

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตผลการเกษตรกรรมว่าด้วยการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น ทะลายปาล์ม เหง้ามัน กำลังการผลิต 330000 ...
รายละเอียด ...

นายวสันต์ อินทร์จันทร์

ประกอบกิจการ ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โปรซิงค์ อินเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก อยู่ที่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของโลหะ มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และบดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิก ...
รายละเอียด ...

เทพารักษ์-เทพสถิต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เทพสถิต ชัยภูมิ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายมรกต สิงหเสนี

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ มหาชนะชัย ยโสธร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงน้ำแข็ง ซิ้มเจริญ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็ง อยู่ที่ แม่อาย เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แวนเนท อิเลคทรอนิค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตประกอบดัดแปลงหรือซ่อมแซมโทรทัศน์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ไขมันพืช มาการีน และบรรจุน้ำมันปาล์ม อยู่ที่ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไพรินทร์ เพท แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตขวดพลาสติก อยู่ที่ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

ธีระเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน และสิ่งตกแต่งในอาคารบ้านเรือน จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมืองแมนการโยธา จำกัด

ประกอบกิจการ ขุดดิน ร่อน และคัดขนาดทราย อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทรัพย์ สุรินทร์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และรับจ้างกลึง เชื่อม ไส อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นีโอะ สยาม จำกัด

ประกอบกิจการ ทอสายกระเป๋าจากด้าย พีพี และฝ้าย อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวรุ่งทิวา ฝัดศิริ

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเสถียร ดวงชื่น

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ แม่แตง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางเมทินีย์ แก่นทอง

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ ป่าบอน พัทลุง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท โยซิตา เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการ นำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีบดย่อย และหลอมโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อยู่ที่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม&he ...
รายละเอียด ...

ร้านวงช์วานิชย์อำนาจเจริญ

ประกอบกิจการ การอัดเศษโลหะและกระดาษ อยู่ที่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ท่าทราย ช.เสรี กรวดทราย

ประกอบกิจการ ดูดทราย กรวด (ทะเบียนเรือเลขที่ 36400782 อยู่ที่ บึงโขงหลง บึงกาฬ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ต.พัฒนะชัยโลหะกิจ

ประกอบกิจการ ตัดและพับเหล็กเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง อยู่ที่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ เอส พี คอมโพเน้นท์ พาร์ท จำกัด

ประกอบกิจการ กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ อยู่ที่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แอมาริช อินเตอร์แพค จำกัด

ประกอบกิจการ ทำกล่องกระดาษ ลังกระดาษ และปั๊มขึ้นรูปพลาสติกและโฟม อยู่ที่ อุทัย พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอม.ออโต้พาร์ท

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์ รถพ่วง อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายประเสริฐ ครุจิตร

ประกอบกิจการ ทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่า อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสันติ สินส่งสุข

ประกอบกิจการ โรงพิมพ์กระดาษ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นิวส์สกาย เมทัล จำกัด

ประกอบกิจการ ถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบิ้ลใต้น ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

บริษัท เจริญทรัพย์ 111 (2018) จำกัด

ประกอบกิจการ เก็บรักษาข้าวสาร คัดคุณภาพข้าวสารเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์,น้ำอัดลม,เครื่องปรุงหรือ เครื่องประกอบอาหาร อยู่ที่ โพธาราม ราชบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ออริจิ้นส์ เคม จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมและแบ่งบรรจุสารเคมีประเภทฆ่าและป้องกันแมลง อยู่ที่ บางปะกง ฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ พนัสนิคม ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวผกาพรรณ พรหมมีเนตร

ประกอบกิจการ ห้องเย็นเก็บรักษาพืชผลการเกษตร ความจุ 1000 ตัน อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ฟีซ่า ไทย เทคโน จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น Nozzle, Heater, Heater Sensor อยู่ที่ บ้า ...
รายละเอียด ...

โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์

ประกอบกิจการ กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท บางปะหัน ยานยนต์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือแต่งสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง อยู่ที่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางวนิดา พิทูรพงศ์

ประกอบกิจการ ผลิตแผงควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และแผงไฟฟ้ารถยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ณัฐธรา บิสสิเนส จำกัด

ประกอบกิจการ ทำเครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย และทำอาหารเสริมจากสัตว์น้ำ หนัง หรือไขมันสัตว์น้ำ และจากพืช อยู่ที่ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก (เพิ่มเ ...
รายละเอียด ...