รายชื่อโรงงาน ปี 2555

ชาดากานต์ คอนกรีต

ประกอบกิจการ อยู่ที่ นครราชสีมา 30260 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบกิจการ 188 อยู่ที่ เชียงราย 57190 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ 101 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10130 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทิพร ฟู้ดส์ โปรดักส์

ประกอบกิจการ 39/14 อยู่ที่ ปทุมธานี 12150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายน้อย บัวอินทร์

ประกอบกิจการ 77 อยู่ที่ พิจิตร 66000 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ 304 อยู่ที่ ลำปาง 52100 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

สังคมการช่าง

ประกอบกิจการ 2 อยู่ที่ บุรีรัมย์ 31220 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ปิรามิด แสงทอง รีไซเคิล จำกัด

ประกอบกิจการ 115/17 อยู่ที่ ชลบุรี 20180 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ลดามณี จำกัด

ประกอบกิจการ 25,25/1 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท คลีนิค เซรามิกส์ จำกัด

ประกอบกิจการ อยู่ที่ สระบุรี 18150 (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2556

สมพรค้าไม้

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ ทำวงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง กลึงไม้ ไส ซอย เซาะร่องไม้ ทำลูกกรง ทำปาร์ ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยหญ้าเนเปียร์และน้ำเสียฟาร์มสุกร อยู่ที่ จอมบึง ราชบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ที่ทำจากยาง เช่น ท่อน้ำ ท่อแอร์รถยนต์ ยางขอบกระจก รถยนต์ ยางขอบประตูรถยนต์ อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเ ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอสเอ็ม วีล จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และหลอมโลหะ เช่น อุปกรณ์เครื่องจักร และอะไหล่รถยนต์ อยู่ที่ บางปะกง ฉะเชิงเ ...
รายละเอียด ...

กัญญาข้าวปลูก

ประกอบกิจการ รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า อยู่ที่ เมืองชัยนาท ชัยนาท (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

เชาว์พันธุ์ข้าว

ประกอบกิจการ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อยู่ที่ เมืองชัยนาท ชัยนาท (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ.พลัส อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์และตกแต่งส่วนประกอบของรถยนต์ อยู่ที่ เมืองชลบุรี ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสุกัญญา ศุกร์มาลา

ประกอบกิจการ ทำตู้เหล็ก และโต๊ะเหล็กสำหรับตั้งเตาแก๊สได้ปีละ 840 ตัว อยู่ที่ จอมทอง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไพรัชการโยธา

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ยัมมิกซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสำเร็จรูป อยู่ที่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2557

ทรัพย์สมพรการเกษตร

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ ดอนจาน กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสุกิจ เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ทำถุงพลาสติก ทำเม็ดพลาสติก และบดเศษพลาสติก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสานิต เทพนา

ประกอบกิจการ ขุดดิน อยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เมกก้า หาดใหญ่ จำกัด (สาขาจะนะ)

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 3 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ จะนะ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ชีท (บุรีรัมย์)

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น หลังคาเหล็ก อยู่ที่ โนนสูง นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ลานมันสงวน

ประกอบกิจการ การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็กซ์ทราดิม จำกัด

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารจากโลหะ เช่นโลหะแผ่นรัดลอน แป-ระแนง เป็นต้น อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สุพรชัย จำกัด

ประกอบกิจการ เคลือบเงาของผิวกระดาษ ขึ้นรูปกระดาษ ปั๊มนูนกระดาษเคลือบ ปั๊มทองเคบนแผ่นกระดาษ อยู่ที่ บางเสาธง สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ตู้ใจไม้เรือนเก่า

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง เครื่องเรือน เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อยู่ที่ บ้านผือ อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด

ประกอบกิจการ ตัดปั๊ม เหล็กแผ่น และเหล็กม้วน อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2558

บริษัท สยามซิตี้กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ตัด พับ เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่ ลำลูกกา  ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ อยู่ที่ บางพลี  สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายเกริตกฤต พลายพล

ประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เมืองระนอง  ระนอง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ แอนด์ จี พลูหลวง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ หล่มสัก  เพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ธนินท์ธรเมทัลเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตท่อเหล็กร้อยสายไฟ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายจงรักษ์ ไชยโย

ประกอบกิจการ ขุดตักดิน ทราย คัดแยกกรวด ทราย เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง อยู่ที่ นบพิตำ  นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โกโฮมค้าไม้วาปี

ประกอบกิจการ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ วาปีปทุม  มหาสารคาม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พัทเมกา

ประกอบกิจการ ซ่อมและติดตั้งท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ที่ ปากเกร็ด  นนทบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์

ประกอบกิจการ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช อยู่ที่ บางเลน ...
รายละเอียด ...

บริษัท พีเอ็นพี โปรดักส์กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ บดย่อยพลาสติกและเม็ดพลาสติก อยู่ที่ เปือยน้อย  ขอนแก่น (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2559

บริษัท กรุงเทพ ออโตโมบิล จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายมรกต สิงหเสนี

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ มหาชนะชัย ยโสธร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางกันยา สุจิวโรดม

ประกอบกิจการ ทำตู้ไฟฟ้า และทำชิ้นส่วนจากเหล็ก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท แวนเนท อิเลคทรอนิค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตประกอบดัดแปลงหรือซ่อมแซมโทรทัศน์ อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวลีลาวัลคุ์ ศิริชนะสกุล

ประกอบกิจการ ขุดตักดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่ เทพา สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ท่าทรายเจี่ยรุ่งเรือง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ วังเจ้า ตาก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

แพอรุณ

ประกอบกิจการ แปรรูปอาหารทะเล(ล้าง แกะ ชำแหละ สัตว์น้ำ) อยู่ที่ เมืองปัตตานี ปัตตานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พื้นงามสักทอง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบของอาคารที่ทำด้วยไม้ของอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ จากไม้ อยู่ที่ สูงเม่น แพร่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงน้ำแข็ง ซิ้มเจริญ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็ง อยู่ที่ แม่อาย เชียงใหม่ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เอ็นพีเอส พีพี9 จำกัด

ประกอบกิจการ การผลิตผลการเกษตรกรรมว่าด้วยการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น ทะลายปาล์ม เหง้ามัน กำลังการผลิต 330000 ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2560

บริษัท นีโอะ สยาม จำกัด

ประกอบกิจการ ทอสายกระเป๋าจากด้าย พีพี และฝ้าย อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอส มารีน เทรดดิ้ง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ แม่สอด ตาก (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางลัดดาวัลย์ แก้วอาษา

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ วังสะพุง เลย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และรับจ้างกลึง เชื่อม ไส อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายธานี ทองพูล

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไบโอ-คลีน เอ็นเนอร์จี้ เอเชีย จำกัด

ประกอบกิจการ ผสมอาหารสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด อยู่ที่ โนนสัง หนองบัวลำภู (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา อยู่ที่ ศรีราชา ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นางสาวจันทิมา เตชรัตนะโชค

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก อยู่ที่ บางพลี สมุทรปราการ (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า อยู่ที่ หาดใหญ่ สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

Loading...

รายชื่อโรงงาน ปี 2561

บริษัท ไอคิทเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ทำขนมปัง หรือขนมเค็ก ทำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง อยู่ที่ นาหม่อม สงขลา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตไอน้ำและพลังงานไฟฟ้าขนาด 9.5 เมกะวัตต์ อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด (ผู้สนับสนุนโครงการ สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก จำกัด)

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ที่ หนองบุญมาก นครราชสีมา (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย ไอซิกส์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก อยู่ที่ คลองหลวง ปทุมธานี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท เกรทเทสต์ คอนกรีต จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

พุทธรักษาเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ เฟอร์นิเจอร์จากไม้ อยู่ที่ ทุ่งช้าง น่าน (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ชัย วู้ด

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ เมืองหนองคาย หนองคาย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท สิงห์ทองพาราวู้ด จำกัด

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย อยู่ที่ วังวิเศษ ตรัง (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ซี เอช อินเจคชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป และชิ้นส่วนยานยนต์จากพลาสติก อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนำพลบรรจุภัณฑ์

ประกอบกิจการ ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก อยู่ที่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

รายชื่อโรงงาน ปี 2562

บริษัท พูนทวีพาสติก (1992) จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตเชือกไนลอน อยู่ที่ เมืองนครปฐม นครปฐม (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท โป่ชเหน่ง จำกัด

ประกอบกิจการ ศูนย์ซ่อม เคาะตัวถัง พ่นสี ดัดคัดซี ปะผุ เชื่อมรถยนต์ รถบรรทุก ทุกชนิด ซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก ทุกชนิด อยู่ที่ กำแพงแสน นครปฐม (เ ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทยพีพี มินิแฟคทอรี่ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อยู่ที่ บ้านบึง ชลบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ที่นอน ยูคอมฟอร์ท จำกัด

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน อยู่ที่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายสมควร แซ่เหมา

ประกอบกิจการ หลอมหล่อโหละซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า อยู่ที่ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

สงวนทรัพย์ค้าไม้

ประกอบกิจการ การทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ อยู่ที่ เมืองเลย เลย (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

บริษัท ไทย เค เอส ที เทค จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กและส่วนประกอบของเครื่องมือ เช่น แม่พิมพ์ต่างๆ และส่วนประกอบของแม่พิมพ์แล ...
รายละเอียด ...

นายกิตต์ขจร สินธราพิศุทธิ์

ประกอบกิจการ การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน อยู่ที่ ปากท่อ ราชบุรี (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

นายวิเชียร แก้วมณีโชติ

ประกอบกิจการ ขุด ลอก ตัก ดิน และทราย อยู่ที่ เมืองลำพูน ลำพูน (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...

โรงน้ำแข็งแม่สะเรียง มิตรภาพ

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งซอง และน้ำดื่ม อยู่ที่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม…) ...
รายละเอียด ...